Nr rejNazwaTermin składania ofert
DSZPS/A/34/17DOSTAWA IMPLANTÓW ORTOPEDYCZNYCH03.11.2017 - 21.12.2017
DTG-ZAM/SŻ/18/18DOSTAWA OWOCÓW I WARZYW15.10.2018 - 23.10.2018
SZPiZ/CL/17/18DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH 03.08.2018 - 14.08.2018
SZPiZ/DI/16/18Usługa nadzoru autorskiego, serwisu konserwacji oraz nadzoru eksploatacyjnego oprogramowania aplikacyjnego ESKULAP 07.06.2018 - 18.06.2018
SZPiŻ/SŻ/14/18DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZNYCH I TŁUSZCZOWYCH13.07.2018 - 24.07.2018
SZPiZ/DI/13/18DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH - TONERY, TUSZE16.07.2018 - 26.07.2018
SZPiZ/SŻ/09/18DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH, RYB I PRZETWORÓW RYBNYCH, WARZYW I OWOCÓW MROŻONYCH30.04.2018 - 10.05.2018
DZPS/DT/08/18DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH06.03.2018 - 15.03.2018
DZPS/DT/4/18Zakup , dostawa i uruchomienie aparatury medycznej 25.01.2018 - 13.03.2018
DZPS/CL/03/18DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO, PODŁÓŻ BAKTERIOLOGICZNYCH I ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ WYPOSAŻENIA POMIAROWO - BADAWCZEGO31.01.2018 - 20.03.2018
DZPS/SE/02/18DOSTAWA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI18.01.2018 - 30.01.2018
DZPS/APT/01/18DOSTAWA IMPLANTÓW KRĘGOSŁUPOWYCH18.01.2018 - 28.02.2018
DZPS/APT/06/18Dostawa materiałów szewnych05.03.2018 - 19.03.2018
DZPS/APT/07/18Dostawa produktów leczniczych 16.04.2018 - 24.05.2018
SZPiZ/APT/10/18Dostawa stabilizatorów kończyn15.06.2018 - 15.06.2018
SZPiZ/APT/11/18DOSTAWA JEDNORAZOWYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH27.06.2018 - 06.07.2018
DZPS/DTG/19/18Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji dwóch obiektów , tj. budynku Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego oraz budynku pralni znajdujących się na terenie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Degi przy ulicy 28 czerwca 1901.08.2018 - 09.08.2018
DZPS/DTG/20/18Wykonanie i dostosowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dwóch budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu na terenie pomiędzy ulicami : 28 Czerwca 1956 i Krzyżowej, poprzez włączenie się do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w celu rozszerzenie możliwości i jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych kierowanych dla społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej . 17.08.2018 - 31.08.2018
DZPS/DTG/22/18ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE APARATURY MEDYCZNEJ 24.08.2018 - 03.09.2018
SZPiZ/DTG/23/18Wykonanie i dostosowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dwóch budynków Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu na terenie pomiędzy ulicami: 28 Czerwca 1956 i Krzyżowej, poprzez włączenie się do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w celu rozszerzenie możliwości i jakości świadczenia usług społecznych i zdrowotnych kierowanych dla społeczeństwa regionu i m. Poznania w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacyjnej. 12.10.2018 - 22.10.2018