A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Tematy prac magisterskich

Uwaga studenci Fizjoterapii I i II roku SUM, stacjonarne i niestacjonarne!

Istnieje możliwość wyboru tematów prac magisterskich do realizacji  w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu również w roku akademickim 2017/2018.

tel. (61) 8-310-230 (Prof. J. Huber)

Tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora

Temat pracy magisterskiej Kierunek studiów Tryb studiów
Rok akademicki 2017/2018
Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber Weryfikacja leczenia zachowawczego u chorych z niecałkowity uszkodzeniem rdzenia kręgowego z wykorzystaniem badań neurofizjologii klinicznej - do realizacji w 2017/2018 Fizjoterapia stacjonarny
Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber Algorytm parametrów elektrostymulacji mięśni określany nieinwazyjnymi badaniami neurofizjologii klinicznej u chorych z uszkodzeniami neurogennymi– realizowany przez Malwina Kojtych w 2017/2018  Fizjoterapia niestacjonarny
dr n. med. Magdalena Wojtysiak Znaczenie ruchowych korzeniowych potencjałów wywołanych MEP w diagnostyce chorych z rwą kulszowądla potrzeb fizjoterapii- do realizacji w 2017/2018 Fizjoterapia stacjonarny
dr n. med. Magdalena Wojtysiak Wykorzystanie stymulacji magnetycznej w diagnostyce i terapii chorych z zespołami bólowymi kręgosłupa- do realizacji w 2017/2018 Fizjoterapia niestacjonarny
dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk Ocena przewodnictwa eferentnego nerwu twarzowego metodą ruchowych potencjałów wywołanych. Ustalenie wartości referencyjnych oraz aplikacja metody w fizjoterapii. – do realizacji w 2017/2018 Fizjoterapia stacjonarny
dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk Planowanie postępowania rehabilitacyjnego w przypadku wybranych zespołów z ucisku kończyn górnych w oparciu o wyniki badań neurofizjologii klinicznej – realizowany przez Mateusz Wojciechowski w 2017/2018 Fizjoterapia niestacjonarny

 

 20170712_ZPNRTematy_prac__mgr_20172018_korekta_20052017.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-12
« wróć
następny

Informacje publiczne