A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Dla Studentów Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rok studiów: I rok Studia Uzupełniające Magisterskie

 

Kliknij:

Studia niestacjonarne

Studia stacjonarne

 


Studia niestacjonarne

Przedmiot:  Elektrodiagnostyka medyczna

prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

 

 Zaliczenia przedmiotu obowiązkowego Elektrodiagnostyka Medyczna Niestacjonarne 2017/2018

 

I semestr (semestr zimowy) w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunku: Fizjoterapia

 Elektrodiagnostyka_medyczna_niestacjonarne_2017_2018_terminy_wykladow_i_cwiczen.pdf

 

Forma zaliczenia zajęć: zaliczenie z oceną.

Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu, ul. 28 Czerwca 1956r.135/147, 
II piętro wej. D "EMG"

 

Opis przedmiotu:

 

 
Moduł:   ELEKTRODIAGNOSTYKA MEDYCZNA W FIZJOTERAPII Z ELEMENTAMI ELEKTROTERAPII 
(dotyczy wykładów i ćwiczeń)
   

1. Badania diagnostyki elektrofizjologicznej dla potrzeb fizjoterapii (wprowadzenie, pojęcia ogólne, zastosowanie).

2. Pojęcie jednostki ruchowej - klasyfikacja, metody badań elektrofizjologicznych, cechy elektrofizjologiczne jednostki ruchowej, działanie motoneuronów i włókien mięśniowych w stanie patologii i w normie.

3. Badanie przewodnictwa obwodowego: ruchowego i czuciowego.

4. Badanie przewodnictwa aferentnego i eferentnego w rdzeniu kręgowym.

5. Metody diagnostyki neurofizjologicznej w neurorehabilitacji.

6. Badanie neurofizjologii klinicznej na tle innych badań diagnostycznych schorzeń narządu ruchu:

   • elektromiografia (EMG):

     - globalna, elementarna, polielektromiografia,

     - analiza badania EMG, normy zapisu elektromiograficznego,

     - czynność spontaniczna w badaniach EMG,

     - zmiany neurogenne i miogenne w zapisie EMG,

     - analiza komputerowa EMG,

   •  elektroneurografia (ENG):

     - badanie fali M i fali F,

     - badanie odruchu H,

   • ruchowe potencjały wywołane (MEP), indukowane polem magnetycznym na różnych poziomach, monitorujace przewodnictwo eferentne,

   • somatosensoryczne potencjały wywołane (SPW), rejestrowane z różnych poziomów, monitorujace przewodnictwo aferentne,

   • metody badania krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD) oraz filamentami von Frey'a

- ocena percepcji czuciowej w obrębie włókien nerwów kończyn górnych, w przypadku ich uszkodzenia i w warunkach prawidłowych.

7. Normy badań elektrofizjologicznych, interpretacja wyników, korelacja z innymi badaniami diagnostyki obrazowej.

8. Przykładowe, kompleksowe badanie neurofizjologiczne na zdrowym ochotniku i u chorego z dysfunkcją narządu ruchu.

9. Badania transmisji nerwowo-mięśniowej, badania elektrofizjologiczne w przypadku urazów, dyskopatii i w zespołach zwyrodnieniowych górnego i dolnego odcinka kręgosłupa, urazy splotu ramiennego, badania elektrofizjologiczne u dzieci z wadami dysraficznymi:

   • Badanie neurofizjologiczne transmisji nerwowo-mięśniowej i w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych:

     - zespół miasteniczny

     - zespół Lamberta-Eatona

   • Ocena leczenia usprawniającego u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa w badaniach diagnostyki neurofizjologicznej przed i po zabiegach stabilizujących kręgosłup jak i w leczeniu zachowawczym.

10. Zastosowanie badań neurofizjologicznych w określaniu degeneracji i regeneracji jednostek ruchowego u pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego jak i w trakcie rehabilitacji.

11. Ocena leczenia usprawniającego przeprowadzone u dzieci operowanych z powodu przepuklin mózgowo–rdzeniowych.

12. Przykłady kompleksowych badań neurofizjologicznych w mono- i polineuropatiach:

   • zespół cieśni nadgarstka,

   • porażenie nerwu twarzowego,

   • polineuropatie cukrzycowe, metaboliczne, Guillain-Barre’a-Strohl, Charcot-Marie-Tooth,

   • badanie przewodnictwa włókien nerwów twarzowego i trójdzielnego BLINK REFLEX.

 
Neurofizjologia spatyczności
Neurofizjologia spastyczności - przyczyny, ocena elektrofizjologiczna metod leczenia zachowawczego i usprawniającego
   

1. Przykład kompleksowych badań neurofizjologicznych w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego ( seminarium i ćwiczenia praktyczne).

2. Diagnostyka neurofizjologiczna u chorych usprawnionych:

   • po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym,

   • ze skoliozą idiopatyczną,

   • ustalenie postępowania algorytmu fizjoterapeutycznego na podstawie wyników kompleksowych badań neurofizjologii klinicznej u chorych po udarach (ćwiczenia).

Cele zajęć:  

   • poznanie budowy i funkcji jednostki ruchowej,

   • poznanie objawów i etiologii uszkodzeń mięśni, zmian w mięśniach i ośrodkach nerwowych,

   • diagnozowanie neurofizjologiczne chorób mięśni oraz chorób układu nerwowego,

   • diagnozowanie zmian patologicznych zachodzących w mięśniach i nerwach,

   • badanie schorzeń mięśni, nerwów i ośrodków sterujących ruchem

Literatura:  

1. Emeryk – Szajewska M., Niewiadomska–Wolska M., (Red.) „ Neurofizjologia Kliniczna

                 – Elektromiografia, Elektroneurografia” T1. Wydawnictwo PZWL Kraków 2008

2. Kinalski R. – Neurofizjologia Kliniczna dla Neurorehabilitacji” –  Podręcznik dla studentów

                     i absolwentów wydziałów fizjoterapii  - MedPharm Polska

3. Huber J. – Badania neurofizjologiczne. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób

wewnętrznych 2014. Redakcja: Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in.,

Kraków: Med. Prakt., 2014 Strony: s. 1823-1826, p-ISBN: 978-83-7430-404-7

                   http://www.sknn.ump.edu.pl/pobieranie

 

 Sylabus_Fizjoterapia_niestacjonarne_Elektrodiagnostyka_medyczna.PDF

 


Studia stacjonarne

Dla studentów Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu

Rok studiów: I rok studiów drugiego stopnia Studia Uzupełniające Magisterskie

Przedmiot:  Elektrodiagnostyka medyczna

prof. hab. n. med. Juliusz Huber

Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu

 

ELEKTRODIAGN_MED_II_stopień_Fizjot_I_rok_stacjonarne.pdf

 

Zajęcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów kierunku: Fizjoterapia

 Elektrodiagnostyka_medyczna_stacjonarne_2017_2018_terminy_wykladow_i_cwiczen.pdf

 

Terminy ustala Dziekanat WNoZ.

Forma zaliczenia zajęć: zaliczenie z oceną.

Zajęcia odbywać się będą w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu, ul. 28 Czerwca 1956r.135/147, II piętro wej. D "EMG"

 

Opis przedmiotu:

 

 
Moduł:   ELEKTRODIAGNOSTYKA MEDYCZNA W FIZJOTERAPII Z ELEMENTAMI ELEKTROTERAPII 
(dotyczy wykładów i ćwiczeń)
   

1. Badania diagnostyki elektrofizjologicznej dla potrzeb fizjoterapii (wprowadzenie, pojęcia ogólne, zastosowanie).

2. Pojęcie jednostki ruchowej - klasyfikacja, metody badań elektrofizjologicznych, cechy elektrofizjologiczne jednostki ruchowej, działanie motoneuronów i włókien mięśniowych w stanie patologii i w normie.

3. Badanie przewodnictwa obwodowego: ruchowego i czuciowego.

4. Badanie przewodnictwa aferentnego i eferentnego w rdzeniu kręgowym.

5. Metody diagnostyki neurofizjologicznej w neurorehabilitacji.

6. Badanie neurofizjologii klinicznej na tle innych badań diagnostycznych schorzeń narządu ruchu:

   • elektromiografia (EMG):

     - globalna, elementarna, polielektromiografia,

     - analiza badania EMG, normy zapisu elektromiograficznego,

     - czynność spontaniczna w badaniach EMG,

     - zmiany neurogenne i miogenne w zapisie EMG,

     - analiza komputerowa EMG,

   •  elektroneurografia (ENG):

     - badanie fali M i fali F,

     - badanie odruchu H,

   • ruchowe potencjały wywołane (MEP), indukowane polem magnetycznym na różnych poziomach, monitorujace przewodnictwo eferentne,

   • somatosensoryczne potencjały wywołane (SPW), rejestrowane z różnych poziomów, monitorujace przewodnictwo aferentne,

   • metody badania krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD) oraz filamentami von Frey'a

- ocena percepcji czuciowej w obrębie włókien nerwów kończyn górnych, w przypadku ich uszkodzenia i w warunkach prawidłowych.

7. Normy badań elektrofizjologicznych, interpretacja wyników, korelacja z innymi badaniami diagnostyki obrazowej.

8. Przykładowe, kompleksowe badanie neurofizjologiczne na zdrowym ochotniku i u chorego z dysfunkcją narządu ruchu.

9. Badania transmisji nerwowo-mięśniowej, badania elektrofizjologiczne w przypadku urazów, dyskopatii i w zespołach zwyrodnieniowych górnego i dolnego odcinka kręgosłupa, urazy splotu ramiennego, badania elektrofizjologiczne u dzieci z wadami dysraficznymi:

   • Badanie neurofizjologiczne transmisji nerwowo-mięśniowej i w zaburzeniach nerwowo-mięśniowych:

     - zespół miasteniczny

     - zespół Lamberta-Eatona

   • Ocena leczenia usprawniającego u chorych z zespołem bólowym kręgosłupa w badaniach diagnostyki neurofizjologicznej przed i po zabiegach stabilizujących kręgosłup jak i w leczeniu zachowawczym.

10. Zastosowanie badań neurofizjologicznych w określaniu degeneracji i regeneracji jednostek ruchowego u pacjentów po uszkodzeniu splotu ramiennego jak i w trakcie rehabilitacji.

11. Ocena leczenia usprawniającego przeprowadzone u dzieci operowanych z powodu przepuklin mózgowo–rdzeniowych.

12. Przykłady kompleksowych badań neurofizjologicznych w mono- i polineuropatiach:

   • zespół cieśni nadgarstka,

   • porażenie nerwu twarzowego,

   • polineuropatie cukrzycowe, metaboliczne, Guillain-Barre’a-Strohl, Charcot-Marie-Tooth,

   • badanie przewodnictwa włókien nerwów twarzowego i trójdzielnego BLINK REFLEX.

 
Neurofizjologia spatyczności
Neurofizjologia spastyczności - przyczyny, ocena elektrofizjologiczna metod leczenia zachowawczego i usprawniającego
   

1. Przykład kompleksowych badań neurofizjologicznych w zespołach bólowych kręgosłupa szyjnego i lędźwiowo-krzyżowego (seminarium i ćwiczenia praktyczne).

2. Diagnostyka neurofizjologiczna u chorych usprawnionych:

   • po urazie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym,

   • ze skoliozą idiopatyczną,

   • ustalenie postępowania algorytmu fizjoterapeutycznego na podstawie wyników kompleksowych badań neurofizjologii klinicznej u chorych po udarach (ćwiczenia).

Cele zajęć:  

   • poznanie budowy i funkcji jednostki ruchowej,

   • poznanie objawów i etiologii uszkodzeń mięśni, zmian w mięśniach i ośrodkach nerwowych,

   • diagnozowanie neurofizjologiczne chorób mięśni oraz chorób układu nerwowego,

   • diagnozowanie zmian patologicznych zachodzących w mięśniach i nerwach,

   • badanie schorzeń mięśni, nerwów i ośrodków sterujących ruchem

Literatura:  

1. Emeryk – Szajewska M., Niewiadomska–Wolska M., (Red.) „ Neurofizjologia Kliniczna

                 – Elektromiografia, Elektroneurografia” T1. Wydawnictwo PZWL Kraków 2008

2. Kinalski R. – Neurofizjologia Kliniczna dla Neurorehabilitacji” –  Podręcznik dla studentów

                     i absolwentów wydziałów fizjoterapii  - MedPharm Polska

3. Huber J. – Badania neurofizjologiczne. W: Interna Szczeklika. Podręcznik chorób

wewnętrznych 2014. Redakcja: Zesp. red.: Piotr Gajewski (red. prowadzący) i in.,

Kraków: Med. Prakt., 2014 Strony: s. 1823-1826, p-ISBN: 978-83-7430-404-7

                   http://www.sknn.ump.edu.pl/pobieranie

 

 Sylabus_Fizjoterapia_stacjonarne_Elektrodiagnostyka_medyczna.PDF

do góry
Data ostatniej modyfikacji: 2017-07-12
« wróć
następny

Informacje publiczne

Misja Szpitala / 14 2014

LECZYMY I UCZYMY W OPARCIU O NAJWYŻSZE STANDARDY

Czytaj dalej