A A A

Usługi medyczne w ramach umów z NFZ

Szpital ma podpisane z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia następujące kontrakty:

1.  Leczenie szpitalne w zakresie:

    1)  Izba Przyjęć,

    2)  Ortopedia i Traumatologia Narządu Ruchu,

    3)  Reumatologia.

 

2.  Rehabilitacja lecznicza w zakresie:

    1)  rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych,

    2)  rehabilitacja neurologiczna,

    3)  rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennym.

 

3.  Leczenie szpitalne w zakresie:

    1)  programów zdrowotnych (lekowych).

 

4.  Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie:

    1)  Poradnia Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej,

    2)  Poradnia Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej dla Dzieci,

    4)  Poradnia Wad Postawy,

    5)  Poradnia Preluksacyjna,

    6)  Poradnia Reumatologiczna.

do góry
Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-20