A A A

Usługi Centralnego Laboratorium

Centralne Laboratorium świadczy usługi dla Szpitala, innych jednostek ochrony zdrowia oraz pacjentów indywidualnych.

Laboratorium oferuje badania laboratoryjne podstawowe i specjalistyczne w zakresie:

  1. )   hematologii z hemostazą,
  2. )   biochemii i immunochemii,
  3. )   bakteriologii ogólnej (identyfikacja drobnoustrojów z określeniem lekowrażliwości również w postaci MIC),
  4. )   serologicznej diagnostyki chorób infekcyjnych,
  5. )   serologii transfuzjologicznej,
  6. )   analityki ogólnej,
  7. )   diagnostyki chorób reumatycznych w zakresie rozpoznawania i monitorowania leczenia układowych chorób tkanki łącznej oraz rzadkich zespołów chorobowych.

Centralne Laboratorium posiada Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej i świadczy usługi w zakresie diagnostyki płynu stawowego.

Cennik usług dostępny tutaj.

Więcej informacji o Centralnym Laboratorium można znaleźć tutaj.

Data ostatniej modyfikacji: 2020-05-18