A A A

Świadczenia replantacyjne

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu informuje, że zasady udzielania świadczeń replantacyjnych określone zostały na stronie internetowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego patrz link w załączniku umieszczonym na dole strony „Ogólne zasady jakimi należy kierować się w sprawie realizacji świadczeń replantacyjnych - do wiadomości wszystkich podmiotów leczniczych posiadających ZRM, SOR i IP”. 
 
Podkreślenia wymaga, że istotnym elementem opisanego w tych dokumentach procesu udzielania świadczeń jest telekonsultacja z oddziałem dokonującym replantacji (zgodnie z grafikiem podanym do wiadomości pod wskazanym wyżej adresem internetowym) – której celem pozostaje ustalenie gotowości podmiotu leczniczego do udzielenia świadczenia zdrowotnego. Według wskazanych wyżej zasad: konsultujący danego dnia oddział szpitala pierwszego wyboru, wykonujący replantacje ma prawo odmowy przyjęcia kolejnego pacjenta, rekomendując jednocześnie dalszy sposób postępowania; odmowa zaś przyjęcia przez oddział szpitala pierwszego wyboru nie wyklucza możliwości uzyskania takiego świadczenia w innym szpitalu.
Data ostatniej modyfikacji: 2017-08-28