A A A

Procedura postępowania antykorupcyjnego

 

Poniżej znajdują się odnośniki do uregulowań wewnętrznych Szpitala w przedmiocie kontaktów personelu Szpitala z przedstawicielami firm farmaceutycznych / producentów wyrobów medycznych.

 

W celu zorganizowania spotkania informacyjnego z pracownikami Szpitala, działając na podstawie obowiązującej Procedury postępowania antykorupcyjnego pracowników w kontaktach z przedstawicielami firm farmaceutycznych/wyrobów medycznych, prosimy o pobranie i uzupełnienie poniższej zgody Dyrektora Szpitala oraz złożenie jej do wnioskodawcy, tj. Kierownika Kliniki, dla którego dedykowane jest spotkanie. W znacznym stopniu usprawni to proces wydania zgody na wynajem sali zgodnie z ww. Procedurą.

 

Osoba do kontaktu:

Maciej Gerwatowski - Pełnomocnik ds. Dobrych Praktyk i Przeciwdziałania Korupcji

tel: 61 8310286

e-mail: magerwatowski@orsk.ump.edu.pl

 

 Procedura postępowania antykorupcyjnego.pdf

 Zał. 1 Zgoda Dyrektora Szpitala.pdf

 Zał. 2 Protokół ze spotkania z przedstawicielem.pdf

Zał. 3 Wzór umowy najmu pomieszczeń.pdf

  

Zał. 4 Wzór umowy na organizację szkoleń.pdf 

Data ostatniej modyfikacji: 2020-06-30