Cennik usług medycznych świadczonych w pracowniach diagnostycznych i gabinetach Szpitala:

 Cennik_uslug_medycznych.pdf (Cennik obowiązuje od dnia 01 listopada 2017 roku)

 

Cennik usług niemedycznych świadczonych w Szpitalu:

 Cennik_za przechowywanie_zwlok.pdf  (Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2013 roku)

 

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej w Szpitalu:

 Cennik opłat za dokumentację medyczną.pdf   (Cennik obowiązuje od dnia 30 sierpnia 2017 roku)

 

Cennik usług niemedycznych świadczonych na Pływalni Szpitala:

 Cennik_Pływalni.pdf  (Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku)