Usługi

Usługi medyczne w ramach umów z NFZ
Świadczenia replantacyjne

http://www.lpr.com.pl/pl/replantacje/#post-content

Usługi medyczne odpłatne
Usługi Centralnego Laboratorium
Udostępnianie dokumentacji medycznej
Wjazd na teren Szpitala
Usługi Pływalni Szpitala
Cenniki

Informacje publiczne