A A A

Projekty Unijne - Fundusze Europejskie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

 

 

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w ramach  projektu pn.

”Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznym wśród pracowników ORSK im.Wiktora Degi w Poznaniu”

 

 

Kwalifikacja uczestników:

  • Data rozpoczęcia:  08.02.2020r.
  • Miejsce:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

 

W ramach kwalifikacji przeprowadzone będzie ankietyzacja uczestników.  Ankietę ewaluacyjną  zostanie  dystrybuowana na skrzynki mailowe uczestników w dniu 15.02.2020r. Ankiety należy wypełnić  i odesłać elektronicznie do dnia 28.02.2020r. Uczestnik otrzyma zwrotne potwierdzenie przyjęcia ankiety. Od 29.02.2020r. do 05.03.2020r. zostanie przeprowadzony proces  kwalifikacji do projektu w oparciu o wyniki ankiet. Do dnia 06.03.2020r. na skrzynki mailowe uczestników zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu do projektu. Od 15.03.2020r. do 31.03.2020r. zostaną przeprowadzone spotkania instruktażowe dla uczestników zakwalifikowanych do projektu. Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i  zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 10.03.2020r.

 

Badania screeningowe:

  • Data rozpoczęcia:  01.04.2020r.

konsultacje specjalistyczne

Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-15:00

  • Miejsce:

Oddział Dziennego Pobytu Kliniki Rehabilitacji budynek M

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

ocena ergonomiczna stanowisk komputerowych

  • Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-19:00
  • Miejsce:

Stanowiska komputerowe uczestników

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

 

Harmonogram badań zostanie przedstawiony na stronie internetowej do dnia 31.03.2020r. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma informację o terminie  badań screeningowych drogą elektroniczną do dnia 25.03.2020r.

 

Doposażenie stanowisk pracy uczestników zakwalifikowanych do projektu:

  • Data rozpoczęcia:  01.10. 2020r.

Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-19:00

  • Miejsce:

Stanowiska komputerowe uczestników
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

 

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i  zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 30.09.2020r.

 

Cykl szkoleniowy w zakresie ergonomii pracy:

  • Data rozpoczęcia:  01.12. 2020r.

Od pn. do pt.  (po indywidualnych ustaleniach) godz. 07:00-15:00

  • Miejsce:

Sale wykładowe
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956r. nr 135/147
61-545 Poznań

 

Zgodnie z harmonogramem, który zostanie ustalony i zamieszczony na stronie internetowej  do dnia 31.10.2020r. Ponadto, każdy z uczestników otrzyma informację o terminie  szkolenia drogą elektroniczną do dnia 31.10.2020r.

 

BIURO PROJEKT:

Sekretariat  Oddziału Dziennego Pobytu Kliniki Rehabilitacji  Budynek M

Szczegółowe informacje:  projektergo@orsk.ump.edu.pl

 

Telefon 61 831-03-84

 

 

  

« wróć
następny

Informacje publiczne