A A A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt ERGO

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020,

rozpoczyna realizację projektu pn.: 

„Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych

wśród pracowników ORSK im. Wiktora Degi”


nr projektu RPWP.06.06.01-30-0014/19

  

 

W trosce o zdrowie pracowników, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu wychodzi naprzeciw dysfunkcjom związanym z wykorzystaniem komputera na stanowisku pracy.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zmniejszenie ilości i siły oddziaływania wybranych czynników szkodliwych wpływających na występowanie negatywnych przeciążeń związanych z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym wśród 400 pracowników (308 kobiet) ORSK im. Wiktora Degi wykorzystujących na stanowisku pracy komputer poprzez opracowanie i wdrożenie do 31.01.2021r. kompleksowego programu zakładającego poprawę ergonomii pracy.
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

  1. Poprawa ergonomii 320 stanowisk pracy z wykorzystaniem komputera w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu poprzez ich doposażenie do 31.01.2021r. ,z uwzględnieniem antropometrycznych cech pracowników.
  2. Reedukacja prawidłowych nawyków ruchowych 400 (308 kobiet) użytkowników komputerów w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu poprzez wykonanie specjalistycznych badań i analiz w zakresie ergonomii stanowisk pracy do 31.07.2020r.
  3. Wzrost poziomu wiedzy  dotyczącej zasad ergonomii wśród 400 użytkowników komputera (308 kobiet) zatrudnianych w Ortopedyczno - Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu, poprzez aktywny udział do 31.01.2021r.  w panelu szkoleniowo – ćwiczeniowym dostosowanym do poszczególnych grup zawodowych.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU : 

Projekt jest adresowany do wszystkich pracowników, u których występują dolegliwości przeciążeniowe w związku z wykonywaną pracą na stanowisku komputerowym.  

 

Link do ankiety kwalifikacyjnej: http://www.rehabilitacja.ump.edu.pl/ankieta-projektu-ergo/

 

KONTAKT DO BIURA PROJEKTU

Sekretariat Oddziału Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjnego, gabinet nr 10 

telefon 61 831-03-84  

adres e-mail:  projektergo@orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 1 709 028,24 PLN

Poziom dofinansowania: 1 623 399,24 PLN

Wkład własny: 85 629,00 PLN

 

 

« wróć
następny

Informacje publiczne