A A A

Nabory / konkursy

(Odwołany) Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie: rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki i medycyny pracy w ramach projektu ERGO pn. "Ewaluacja komputerowych stanowisk pracy w aspekcie optymalizacji uwarunkowań ergonomicznych wśród pracowników O-RSK im. Wiktora Degi UM w Poznaniu"

Informacje publiczne