A A A

Mózgowe Porażenie Dziecięce
Co Mama i Tata wiedzieć powinni?

Przewodnik dla Rodziców / Opiekunów

 

Przewodnik  został napisany dla wszystkich, którzy są zainteresowani problemami medycznymi oraz rodzinno-społecznymi dziecka z mózgowym porażeniem. Szczególnym adresatem wiadomości zawartych poniżej są rodzice dzieci z rozpoznanym zespołem objawów mózgowego porażenia dziecięcego, zarówno tych, u których problem został dopiero rozpoznanym, jak i ci, którzy posiadają doświadczenia własne, zdobyte w oparciu o codzienne życie z dzieckiem dotkniętym tym schorzeniem.

 

Zawarte informacje są próbą odpowiedzi specjalistów na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące rozpoznania, problemów towarzyszących, zagrożeń oraz szans Waszego dziecka.

 

Autorzy chcą odpowiedzieć na najważniejsze pytania Rodziców dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Z uwagi na wielką różnorodność stanu funkcjonalnego i obrazu klinicznego dzieci autorzy przyjęli zasadę uogólnienia udzielonych odpowiedzi, mając na celu zaznaczenie ważności problemu i zwrócenia na niego uwagi. Dalsze, szczegółowe informacje czytelnicy znajdą w bezpośrednich rozmowach z zespołem leczącym dziecko, zarówno w ramach realizowanego Przez Szpital projektu jak również z terapeutami na stałe zajmującymi się Waszym dzieckiem w miejscu stałej, systematycznej rehabilitacji.

 

Podgląd (w przypadku problemów z wyświetlaniem, należy odświeżyć stronę):

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

 

Prosimy pamiętać, iż przyszłość dziecka zależy od Waszej wiedzy i doświadczenia opartej na współpracy z zespołem lekarskim, fizjoterapeutycznym, psychologiczno-pedagogicznym oraz innych specjalistów mających wspólnie realizować program edukacji funkcjonalnej dziecka.

 

Pobierz poradnik w formacie .pdf

« wróć
następny

Informacje publiczne