A A A

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.:

 

 

”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18

 

 

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

 

ROZPOCZĘLIŚMY KWALIFIKACJE DO PROJEKTU!

 

 

 

W ramach projektu powstaje Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.

 

 

 

 

Drodzy rodzice, opiekunowie

ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA  ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

 • za pośrednictwem naszej strony www, poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego - link do formularza znajduje się tutaj
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionego skanu druku zgłoszenia uczestnictwa na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl  - w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,(druk do zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj)
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej poprzez przesłanie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia uczestnictwa, na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem „kwalifikacje - MPD” – zalecamy list polecony, (druk do zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj)
 • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje - MPD”. (druk do zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj)

 

Kryteria włączenia do programu:

 1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie (druk do pobrania tutaj)
 2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
 3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
 4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
 5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
 6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
 7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego o znacznym nasileniu i inne)

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 61 83 10 178, 513 019 831 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 19 287 677,00

Poziom dofinansowania z EFS: 18 287 677,00

Wkład własny: 1 000 000,00

 

 

« wróć
następny

Informacje publiczne