A A A

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez fizjoterapeutę w ramach projektu MPD pn. ”Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym w województwie wielkopolskim”

 

Informacje publiczne