A A A

Projekty Unijne - Fundusze Europejskie

Projekt nr RPWP.07.02.02-30-0001/18 

"Upowszechnienie technologicznie wspomaganej diagnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Informacje publiczne