A A A

 

Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. nr 135/147, 61-545 Poznań

realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 

pn. „Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla  Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

 

nr projektu POIS.09.02.00-00-0089/17

w ramach działania 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych

Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Cel projektu: "Poprawa dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego dla mieszkańców regionu wielkopolskiego i całego kraju dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia”

 

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego celem wymiany istniejącego, wysoce wyeksploatowanego sprzętu, która ma przyczynić się do poprawy dostępności, jakości i efektywności udzielanych świadczeń, a także do poprawy bezpieczeństwa pacjentów W ramach projektu nabyty zostanie sprzęt medyczny, w tym między innymi:

 

  • Aparat RTG z ramieniem C, Aparat przyłóżkowy RTG, zestaw do ortopedii artroskopowej (sprzęt endoskopowy), Aparaty EKG cyfrowe, Aparat USG,
  • stół operacyjny, stanowisko do znieczulania, aparat elektrochirurgiczny/ diatermie argonowe Spektrum, kardiomonitory, pompy infuzyjne, ssak chirurgiczny, endoskop, stół operacyjny z przystawką do barku, system oświetlenia czołowego, zasilacz opasek uciskowych, lampy zabiegowo-operacyjne
  •  łóżka dziecięce, łóżka ortopedyczne z ramą, wózek do przewożenia chorych
  • defibrylator, respirator
  •  Inny sprzęt medyczny i niemedyczny

 

Całkowita wartość projektu: 12 636 607,47 zł

W tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 10 741 116,34 zł

 

 

 

 

« wróć
następny

Informacje publiczne