A A A

Projekty Unijne - Fundusze Europejskie

Projekt nr POIS.09.02.00-00-089/17 

"Poprawa funkcjonowania ponadregionalnego wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego poprzez zakup wyposażenia dla  Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Informacje publiczne