A A A

 

 

Mamy zaszczyt poinformować, że Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach WRPO 2014-2020, rozpoczyna realizację projektu pn.:

 

 

”UPOWSZECHNIENIE TECHNOLOGICZNIE WSPOMAGANEJ DIAGNOSTYKI FUNKCJONALNEJ I REHABILITACJI DZIECI I MŁODYCH DOROSŁYCH Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”

nr projektu RPWP.07.02.02-30-0001/18 

 

Głównym celem realizacji programu jest poprawa jakości chodu dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa wielkopolskiego, poprzez zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod diagnostyki i rehabilitacji.

 

Realizacja projektu rozpoczyna się JUŻ WIOSNĄ 2019r.

 

 

W ramach projektu powstanie Centrum Technologicznie Wspomaganej Rehabilitacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt medyczny m.in. zrobotyzowane systemy wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, gdzie w  ślad za światowymi trendami, stosowane będą nowoczesne metody w rehabilitacji zaburzeń chodu. Projekt jest przeznaczony dla dzieci i młodych dorosłych między 5 a 21 rokiem życia, u których rozpoznano mózgowe porażenie dziecięce.  

 

Drodzy rodzice, opiekunowie

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY DO PRZESYŁANIA  ZGŁOSZEŃ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

(druk do zgłoszenia uczestnictwa do pobrania tutaj)

 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy kwalifikacjempd@orsk.ump.edu.pl  - w temacie prosimy o wpisanie imienia i nazwiska dziecka lub młodego dorosłego,
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Szpitala tj: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, ul. 28 czerwca 1956r. 135/147, 61-545 Poznań   z dopiskiem „kwalifikacje - MPD” – zalecamy list polecony,
  • osobiście w siedzibie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi UM w Poznaniu, w Kancelarii Szpitalnej – wejście G, parter pokój nr 24, w zamkniętej kopercie adresowanej na szpital z dopiskiem „kwalifikacje - MPD”.

 

Kryteria włączenia do programu:

  1. Podpisanie druku świadomej zgody przez rodzica/opiekuna osoby aplikującej do programu na udział w programie (druk do pobrania tutaj)
  2. Wiek między 5 a 21 rokiem życia - określony będzie w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie na podstawie daty urodzenia
  3. Rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego
  4. Umiejętność samodzielnego chodzenia przy pomocy zaopatrzenia ortopedycznego (kule, trójnogi, balkoniki, łuski) lub pomocy drugiej osoby
  5. Możliwość przejścia minimum 4 metrów samodzielnie z wykorzystaniem ww. zaopatrzenia lub pomocy drugiej osoby
  6. Możliwość komunikowania się pozwalająca na rozumienie poleceń terapeuty oraz sygnalizowanie bólu, dyskomfortu i potrzeb fizjologicznych
  7. Brak przeciwwskazań do intensywnego treningu na bieżni (np. choroby układu krążenia, oddechowego  o znacznym nasileniu i inne)

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontaktmpd@orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 19 287 677,00

Poziom dofinansowania z EFS: 18 287 677,00

 

 

 

Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-13
« wróć
następny

Informacje publiczne