A A A

 

 

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ma zaszczyt poinformować, że 19 czerwca 2020r., podpisał z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pn.:

 

„Rehabilitacja neurologiczna dla osób po udarze mózgu
w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi UM w Poznaniu”,

 

nr RPWP.06.06.01-30-0020/19

 

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej (rozumianej jako zdolność do wykonywania normalnych, codziennych życiowych zadań bezpiecznie i samodzielnie) oraz poznawczej, u osób po przebytym udarze mózgu, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

 

Wsparcie otrzymają także osoby z otoczenia osób po udarze mózgu, w postaci działań edukacyjnych.

 

W ramach projektu zostaną wykonane prace adaptacyjne i modernizacyjne oddziału rehabilitacji neurologicznej, które pozwolą na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób wymagających wsparcia po przebytym udarze mózgu. Dzięki dofinansowaniu zakupione zostanie wyposażenie, w tym nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny.  Wsparcie dla osób po udarze mózgu będzie udzielane w formie 3-tygodniowych, stacjonarnych turnusów rehabilitacyjnych (świadczenia w ramach cyklu realizowane będą od poniedziałku do soboty),  w ramach których uczestnicy będą mogli skorzystać z:

  • indywidualnych konsultacji  lekarza specjalisty i fizjoterapeuty,
  • zabiegów neurofizjoterapeutycznych,
  • zabiegów fizykalnych,
  • terapii zajęciowej,
  • terapii neurologopedycznej,
  • terapii neuropsychologicznej,
  • stałej opieki medycznej i pielęgniarskiej.

 

Ww. działania mają na celu jak najszybsze i najefektywniejsze włączenie osób po udarze mózgu do życia społecznego, w tym zawodowego tj. umożliwienie powrotu na rynek pracy.

 

Ponadto, poprzez realizację projektu Szpital zapewni kontynuację leczenia (wtórną rehabilitację) po odbyciu rehabilitacji wczesnej, w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, tym samym zwiększając dostępność do wtórnej rehabilitacji neurologicznej.

 

Projektem objętych zostanie 1 058 osób po udarze mózgu, zamieszkujących województwo wielkopolskie, wymagających pomocy medycznej w ponownym włączeniu w życie społeczne i zawodowe,  oraz 1 058 osób z otoczenia osób po udarze, w okresie 3 lat od rozpoczęcia realizacji projektu. 

Kryteria włączenia:

  • osoby w wieku 18-64 lata;
  • od udaru nie minęło więcej niż 12 miesięcy;
  • pierwszeństwo osób, które przebyły wczesną rehabilitację w ramach NFZ.

 

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: JESIEŃ 2020

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ WYPEŁNIAJĄC DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA, KTÓRA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: http://orsk.ump.edu.pl/udar/

 

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu:

tel: 510 711 636; 

e-mail: reh.udar@orsk.ump.edu.pl

 

Wartość projektu: 10 665 710,48 PLN

Poziom dofinansowania: 10 132 424,95 PLN

Wkład własny: 533 285,53 PLN

 

 

To już 6 projekt realizowany przez Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM w Poznaniu dzięki wsparciu funduszy europejskich, w tym trzeci projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Szpital tylko na projekty społeczne pozyskał dotychczas ponad 30 000 000,00 PLN

 

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-09

Informacje publiczne