Organizacja Szpitala

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
Pracownia Terapii Zajęciowej
Pracownia Psychologiczno-Socjalna
Gabinet Logopedyczny

Informacje publiczne