A A A

Organizacja Szpitala

Pracownia Psychologiczno-Socjalna

PRACOWNIA PSYCHOLOGICZNO-SOCJALNA

KIEROWNIK:

mgr Ewa Łęcka-Francuzik

KONTAKT:

Tel.  (61) 8-310-210

Ośrodki udzielające świadczeń w zakresie urazowo-ortopedycznymsą odpowiedzialne za szeroko pojęty program obejmujący kompleksowe leczenie jak i rehabilitację leczniczą, psychologiczną, zawodową i społeczną. Potrzebę współpracy ze specjalistami z dziedziny psychologii w Klinikach Ortopedii i Rehabilitacji zauważono już w latach 50-tych. Pierwszy specjalista w tej dziedzinie współpracował na zasadach konsultacji od 1955r. Pracownia Psychologiczno-Socjalna jako samodzielna komórka organizacyjna powstała w 1967r, z czasem stopniowo rozszerzając swoją działalność.

Pacjenci Szpitala mają zapewnione świadczenia w zakresie:

1)      diagnostyki,

2)      opieki psychologicznej,

3)      współpracy psychologa z innymi osobami i instytucjami pomocowymi,

4)      opieki socjalnej,

5)      porad w leczeniu ambulatoryjnym.

Dla pacjentów Szpitala dostępne są formy pomocy psychologicznej:

1)      konsultacja psychologiczna,

2)      psychoterapia indywidualna,

3)      wsparcie rodziny,

4)      badanie psychologiczne,

5)      poradnictwo.

Stosowane metody:

1)      obserwacja pacjenta,

2)      wywiad ustrukturyzowany i swobodny,

3)      eksperymenty kliniczne,

4)      standaryzowane narzędzia do oceny funkcjonowania poznawczego pacjenta,

5)      testy psychologiczne badające osobowość, poziom depresji, poziom lęku, samooceny i inne.

Stosuje się także metody treningu relaksacyjnego w połączeniu z muzykoterapią.

Jedną z metod przygotowywania małego pacjenta do zabiegów operacyjnych jest również bajkoterapia, jako forma pracy z emocjami dziecka.

Świadczenia skierowane są głownie dla pacjentów i ich rodzin. Natomiast w trosce o kondycję psychiczną pracowników Szpitala, najbardziej narażonych na stres prowadzone są cykliczne psychologiczne warsztaty szkoleniowe (sposoby radzenia sobie ze stresem, problem wypalenia zawodowego, komunikacja).

Obecnie w Pracowni zatrudnionych jest czterech psychologów.

do góry
« wróć
następny

Informacje publiczne