A A A

Organizacja Szpitala

Pracownia EMG i ENG

PRACOWNIA EMG i ENG

wejście D - II piętro,

Kontakt:

tel. (61) 8-310-230

 

 

Badania refundowane przez NFZ (pacjent NIE płaci) są wykonywane na podstawie skierowań z placówek ujętych w  Wykazie_Kontrahentow_EMG_i_ENG.pdf  .

 

Badania EMG i ENG są wykonywane również bez skierowania - patrz  Cennik_uslug medycznych.pdf.

 

 

 

 

Badania wykonywane są na aparacie 8-kanałowym Dantec Keypoint Natus G4, aparacie 4-kanałowym  Keypoint Medtronic oraz MagPro 30 Medtronic.

Dwie osoby wykonujące badania posiadają certyfikaty nr 50 i 137, trzy osoby posiadają licencje 64, 80, 81 Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

 

 

 

Obszar diagnostyki:

1)  specjalistyczna diagnostyka neurofizjologii klinicznej urazów rdzenia kręgowego,

2)  uszkodzenie nerwów, zespół cieśni nadgarstka, uszkodzenie nerwów: strzałkowego i piszczelowego,

3)  diagnostyka zespołów bólowych oraz korzeniowych kręgosłupa,

4)  uszkodzenie splotów,

5)  diagnostyka nerwów twarzowego i trójdzielnego,

6)  patologia mięśni,

7)  choroby nerwowo-mięśniowe,

8)  diagnostyka miopatii, miastenii, tężyczki,

9)  diagnostyka zaburzeń czucia,

10)  diagnostyka nerwu wzrokowego.

 

Zakres diagnostyki:

1)  badania elektromiograficzne (EMG) elementarne (igłowe) i globalne (powierzchniowe),

2)  badania elektroneurograficzne (ENG) (fala M, fala F, przewodnictwo czuciowe SCV, odruch H, badanie przewodnictwa nerwowego metodą krótkich odcinków ("inching"),

3)  badanie somatosensorycznych potencjałów wywołanych (SPW),

4)  badanie ruchowych potencjałów wywołanych indukowanych polem magnetycznym (MEP),

5)  badanie krzywych pobudliwości czuciowej (IC-SD),

6)  badanie percepcji czucia powierzchniowego filamentami von Frey'a,

7)  test miasteniczny (dekrement),

8)  próba tężyczkowa,

9)  badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (VEP),

10) badanie odruchu mrugania (BLINK REFLEX).

Data ostatniej modyfikacji: 2020-07-30
« wróć
następny

Informacje publiczne