A A A

Organizacja Szpitala

Gabinet Logopedyczny

GABINET LOGOPEDYCZNY

PRACOWNICY:

mgr Grażyna Adrych

mgr Agnieszka Wasilczyk-Kryger

 

KONTAKT:

Tel.  (61) 8-310-265

Gabinet Logopedyczny powstał z początkiem lat 70-tych ubiegłego wieku. Dostrzeżono wówczas potrzebę udzielenia specjalistycznej pomocy osobom, u których w następstwie uszkodzeń lub schorzeń neurologicznych pojawiły się zaburzenia mowy i/lub języka. Obecnie w Szpitalu działa Gabinet Logopedyczny, w którym poza działalnością diagnostyczno-terapeutyczną prowadzone są prace badawcze.

Pomoc logopedyczna udzielana jest wszystkim pacjentom Szpitala. W większości są to pacjenci po udarach mózgu lub urazach czaszkowo-mózgowych. Obserwowane u nich problemy z mówieniem rozpoznawane są jako afazja lub dyzartria.

Afazja, to częściowa lub całkowita utrata zdolności posługiwania się językiem. W zależności od stopnia i lokalizacji uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenie może dotyczyć bardziej mówienia (tworzenia wypowiedzi, nazywania) lub bardziej rozumienia mowy. W niektórych przypadkach, stwierdza się tzw. afazję mieszaną.

Dyzartria to zaburzenie mowy spowodowane uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego. Na skutek zakłócenia pracy mięśni artykulacyjnych, fonacyjnych i oddechowych (nieprawidłowa aktywacja i koordynacja mięśni, brak precyzji ruchu etc.) mowa może być mniej zrozumiała (zamazana), monotonna, nosowa, spowolniała, niepłynna a głos ochrypnięty, załamujący się, bezdźwięczny itp.

Wielu pacjentów z afazją lub dyzartrią zgłasza też zaburzenia połykania (krztuszenie się płynami, trudności w formowaniu i połykaniu kęsa, uczucie zalegania ciała obcego w gardle, suchy kaszel po połknięciu itp.) określane mianem dysfagii. Objawy dysfagii można łagodzić dzięki systematycznie prowadzonym ćwiczeniom.

Zajęcia logopedyczne z pacjentami zakwalifikowanymi do terapii prowadzone są codziennie o ustalonej porze, według osobno dla każdego z nich opracowanego programu.

do góry
Data ostatniej modyfikacji: 2017-06-05
« wróć
następny

Informacje publiczne