A A A

Organizacja Szpitala

Centralne Laboratorium

KIEROWNIK:

mgr farm. Elżbieta Okoń

KONTAKT:

Tel.  (61) 8-310-236

Laboratorium zostało utworzone w 1949r. podczas organizowania Szpitala, a w dotychczasowej lokalizacji znajduje się od 1968r.

W 1998r. nastąpiła restrukturyzacja Centralnego Laboratorium z wyodrębnieniem poszczególnych Pracowni i Banku Krwi, natomiast w 2003r. do struktury włączono Pracownię Diagnostyki Reumatologicznej.

Celem Centralnego Laboratorium jest dostarczanie lekarzom i pacjentom wiarygodnych wyników badań, będących źródłem klinicznie istotnych informacji.

Centralne Laboratorium pobiera materiał od pacjentów na miejscu do próżniowego systemu jednorazowych probówek oraz przyjmuje do badań pobrane właściwie próbki.

Personel Centralnego Laboratorium udziela informacji o zasadach przygotowania pacjenta do badań.

W Centralnym Laboratorium wdrożono system informatyczny, który łączy rejestrację i stanowiska pracy z wyposażeniem pomiarowo-badawczym w poszczególnych pracowniach. System działa w oparciu o kody kreskowe, które identyfikują pacjenta oraz badany materiał co umożliwia szybkie przekazywanie danych w obrębie Centralnego Laboratorium jak i użytkownikom sieci.

Centralne Laboratorium prowadzi codzienną kontrolę wewnętrzną wyposażenia pomiarowo-badawczego, odczynników, procedur analitycznych wraz z ich dokumentacją.

Centralne Laboratorium uczestniczy w krajowych oraz międzynarodowych programach  kontroli jakości wyników badań co potwierdzają wydane certyfikaty.

Wysoko wykwalifikowany personel, wyposażenie pomiarowo-badawcze, zastosowane metody badań oraz system organizacji pracy gwarantują świadczenie usług zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej.

Centralne Laboratorium oferuje badania laboratoryjne podstawowe i specjalistyczne w zakresie:

1.  hematologii z hemostazą,

2.  biochemii i immunochemii,

3.  bakteriologii ogólnej (identyfikacja drobnoustrojów z określeniem lekowrażliwości również w postaci MIC),

4.  serologicznej diagnostyki chorób infekcyjnych,

5.  serologii transfuzjologicznej,

6.  analityki ogólnej,

7.  diagnostyki chorób reumatycznych w zakresie rozpoznawania i monitorowania leczenia układowych chorób tkanki łącznej oraz rzadkich zespołów chorobowych.

 

Więcej na temat usług Centralnego Laboratorium znajdziesz tutaj.

 

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej jest wiodącym ośrodkiem w zakresie diagnostyki płynu stawowego.

Centralne Laboratorium świadczy usługi przede wszystkim dla pacjentów Szpitala, dla pacjentów innych jednostek oraz pacjentów indywidualnych.

do góry
« wróć
następny

Informacje publiczne