Organizacja Szpitala

Pracownia EMG i ENG
Pracownia USG
Centralne Laboratorium
Ośrodek Fizjoterapii Stacjonarnej
Pracownia Terapii Zajęciowej
Pracownia Psychologiczno-Socjalna
Gabinet Logopedyczny
Pływalnia

Informacje publiczne