Administracja

Sekretariat Dyrektora Szpitala

mgr Aleksandra Podborowska

Izabella Napieralska

tel. (61) 8-310-331

tel. (61) 8-310-132

orsk@orsk.ump.edu.pl

Sekretariat Naczelnego Lekarza Szpitala

mgr Aleksandra Podborowska

tel. (61) 8-310-221

naczelny.lekarz@orsk.ump.edu.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Administracyjnych

tel. (61) 8-310-172

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Badań Klinicznych

mgr Monika Iwańska

tel. (61) 8-310-244

monika.iwanska@orsk.ump.edu.pl

Główny Księgowy

mgr Sylwia Konieczna

tel. (61) 8-310-340

sylwia.konieczna@orsk.ump.edu.pl

Dział Finansowo-Księgowy

tel. (61) 8-310-342

dfk@orsk.ump.edu.pl

Kasa

tel. (61) 8-310-341

kasa@orsk.ump.edu.pl

 

Dział Organizacji i Marketingu

Kierownik: mgr Katarzyna Krzyżagórska

tel. (61) 8-310-139

katarzyna.krzyzagorska@orsk.ump.edu.pl

 

 

Sekcja Rozwoju i Promocji

Kierownik: mgr Magdalena Wilińska

tel. (61) 8-310-386

magdalena.wilinska@orsk.ump.edu.pl

 

Kancelaria

Kierownik: Adrianna Jakubowska

tel. (61) 8-310-328

kancelaria@orsk.ump.edu.pl

 

Specjalista ds. Administracyjnych, Badań Klinicznych i Naukowych

mgr Katarzyna Magdulska

tel. (61) 8-310-285

katarzyna.magdulska@orsk.ump.edu.pl

Dział Kadr i Płac

Kierownik: mgr Wanda Leśniewicz-Kerste

tel. (61) 8-310-120

wanda.kerste@orsk.ump.edu.pl

Dział Ekonomiczny

 

 

Sekcja Sprzedaży i Rozliczeń Usług Medycznych

Kierownik: mgr Sylwia Ratajczak

tel. (61) 8-310-121

sylwia.ratajczak@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Analiz i Sprawozdawczości

Kierownik: mgr Beata Grzesiak

tel. (61) 8-310-397

beata.grzesiak@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Ruchu Chorych

Tomasz Dziekański

tel. (61) 8-310-166

tomasz.dziekanski@orsk.ump.edu.pl

Dział Techniczno-Gospodarczy

Kierownik: mgr inż. Dariusz Olejniczak

(61) 8-310-160

dariusz.olejniczak@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja ds. Serwisu Technicznego

Kierownik: mgr inż. Mateusz Grelus

tel. (61) 8-310-395

mateusz.grelus@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Zaopatrzenia

Kierownik: Anna Breś

tel. (61) 8-310-366

anna.bres@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Inwestycji i Remontów

Kierownik: mgr inż. Tomasz Hypki

tel. (61) 8-310-125

tomasz.hypki@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Gospodarcza, Transportu i Ochrony

Kierownik: Zbigniew Płowiec

tel. (61) 8-310-339

sekcja.gospodarcza@orsk.ump.edu.pl

 

Sekcja Żywienia

Kierownik: mgr inż. Katarzyna Laskowska-Nikanorow

tel. (61) 8-310-214

katarzyna.laskowska@orsk.ump.edu.pl

 

Pływalnia

Kierownik: mgr Maria Czader

tel. (61) 8-310-245

plywalnia@orsk.ump.edu.pl

 

Główny Energetyk Szpitala

mgr inz. Krzysztof Kornowicz

tel. (61) 8-310-225

krzysztof.kornowicz@orsk.ump.edu.pl

1 2

Informacje publiczne