Szpital

Struktura Organizacyjna
Zarząd Szpitala
Administracja
Oddziały
Poradnie
Pracownie i gabinety
Blok Operacyjny
Centralna Sterylizatornia
Dział Produkcji i Zaopatrzenia Ortopedycznego

Informacje publiczne