Szpital

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Szpitala. Autor nieznany.

Informacje publiczne