A A A

Zdjęcia historyczne

Franciszek Raszeja

Materiały pochodzą z prywatnych zbiorów prof. Gerwazego Świderskiego oraz prof. Bożeny Raszei-Wanic. Zostały zebrane i udostępnione dzięki staraniom mgr Anny Poniedziałek, mgr Łucji Stasik (Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu) oraz mgr Piotra Nowakowskiego - Kierownika Składnicy Akt i Biblioteki Szpitala.

 

 

Informacje publiczne