A A A

Pacjent

przy przyjęciu do Szpitala

Zasady przyjęcia pacjenta do Szpitala:

1.  Warunkiem przyjęcia do Szpitala jest okazanie następujących dokumentów:

1)  Dokument potwierdzający tożsamość.

2.  Zaleca się również aby pacjent przyniósł ze sobą dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby, oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta.

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z czym NFZ uruchomił ogólnopolski system eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który pozwala tym, którzy są ubezpieczeni, bez zbędnych formalności korzystać z usług NFZ.

W związku z powyższym dokument, uprawniający nie jest potrzebny jeśli:

1)      podczas rejestracji podany zostanie numer PESEL,

2)      potwierdzona zostanie tożsamość pacjenta jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy,

3)      w przypadku dziecka objętego ubezpieczeniem szkolnym ( do ukończenia 18. roku życia) przedłożona zostanie aktualna legitymacja szkolna.

Data ostatniej modyfikacji: 2013-02-07
« wróć
następny

Informacje publiczne