A A A

Pacjent

przy zapisie do kolejki oczekujących

Zasady zapisu do kolejki oczekujących:

1.      Do kolejki oczekujących zapisywać się można codziennie, całodobowo w Izbie Przyjęć.  Zaleca się również aby pacjent przyniósł ze sobą dokumentację medyczną, zgromadzoną w czasie choroby, oraz tą dotyczącą chorób przewlekłych stwierdzonych u pacjenta.

2.      Pacjenci kwalifikowani są przez lekarzy dyżurnych z danych Klinik co 30 minut.

3.      Jednorazowo kwalifikowanych jest trzech pacjentów.

4.      Skierowanie do Szpitala ważne jest do momentu ustania przyczyny jego wystawienia. Wyjątkiem jest skierowanie na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, które ważne jest 30 dni.

5.      Pacjent zostaje zakwalifikowany przez lekarza i wpisany na listę oczekujących, zostaje także poinformowany o terminie przyjęcia.

6.      Po zapisaniu na listę oczekujących pacjent otrzymuje Zaświadczenie o zapisie.

 

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują uproszczone zasady weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W związku z czym NFZ uruchomił ogólnopolski system eWUŚ (elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców), który pozwala tym, którzy są ubezpieczeni, bez zbędnych formalności korzystać z usług NFZ.

W związku z powyższym dokument uprawniający nie jest potrzebny jeśli:

1)      podczas rejestracji podany zostanie numer PESEL,

2)      potwierdzona zostanie tożsamość pacjenta jednym z trzech dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy,

3)      w przypadku dziecka objętego ubezpieczeniem szkolnym ( do ukończenia 18. roku życia) przedłożona zostanie aktualna legitymacja szkolna.

do góry
Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-08
« wróć
następny

Informacje publiczne