A A A

Pacjent

Bezpłatna infolinia Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Od marca br. pod bezpłatnym numerem infolinii 800-190-590 wraz z pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta dyżurują i udzielają informacji przedstawiciele organizacji pacjentów. To eksperci w swojej dziedzinie, często osoby, które same zmagały się z określonymi schorzeniami i na podstawie własnych doświadczeń mogą udzielić informacji o diagnostyce, rokowaniach i leczeniu danej choroby. Przedstawieciele organizacji pacjentów wspólnie z pracownikami Biura przekazują informacje zarówno od strony praktycznej jak i właściwej realizacji praw pacjenta. Osoby dzwoniące na infolinię mogą porozmawiać m. in. na temat wsparcia psychologicznego w chorobie nowotworowej, przeszczepach szpiku, pomocy dzieci z epilepsją, wsparciu pacjentów stomijnych, problemach z łuszczycą, ścieżkach leczenia onkologicznego, leczeniu wirusa HCV i innych. Szczegółowy grafik dyżurów znajduje się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta link.

« wróć
następny

Informacje publiczne