A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Tematy prac magisterskich

Uwaga studenci Fizjoterapii I i II roku SUM, stacjonarne i niestacjonarne!

Istnieje możliwość wyboru tematów prac magisterskich do realizacji  w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu również w roku akademickim 2019/2020.

tel. (61) 8-310-230 (Prof. J. Huber)

Tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora

Temat pracy magisterskiej

Obszar tematyczny

Kierunek

studiów

Tryb studiów

 

DO REALIZACJI Rok akademicki 2019/2020

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Weryfikacja leczenia zachowawczego u chorych z niecałkowity uszkodzeniem rdzenia kręgowego z wykorzystaniem badań neurofizjologii klinicznej - do realizacji w 2019/2020

Urazy rdzenia kręgowego, usprawnianie, neurofizjologia kliniczna, monitorowanie postępów leczenia

Fizjoterapia

stacjonarny

Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Usprawnianie chorych po urazach rdzenia kręgowego z wykorzystaniem przezczaszkowej stymulacji magnetycznej rTMS - w 2019/2020 realizowane przez Katarzynę Leszczyńską
Urazy rdzenia kręgowego, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna rTMS, usprawnianie, neurofizjologia kliniczna, monitorowanie postępów leczenia

Fizjoterapia

niestacjonarny

dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk

 Ruchowe potencjały wywowłane (MEP) w ocenie różnicowej uszkodzeń splotu ramiennego - określenie algorytmu diagnostycznego i usprawniającego - do realizacji w 2019/2020

Neurofizjologia kliniczna, fizjoterapia w uszkodzeniach splotu ramiennego

Fizjoterapia

stacjonarny


ZPNR_Obszary_tematyczne_Tematy_prac_mgr_2019_2020_2018_09_18.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 2018-10-09
« wróć
następny

Informacje publiczne