A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Tematy prac magisterskich

Uwaga studenci Fizjoterapii, tryb stacjonarny i niestacjonarny!

 

Istnieje możliwość wyboru tematów prac magisterskich do realizacji  w Zakładzie Patofizjologii Narządu Ruchu.

 

tel. (61) 8-310-230 (Prof. J. Huber)

 

Realizowane prace magisterskie 2019/2020

 

 

 

 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora

Temat pracy magisterskiej

Obszar tematyczny

Kierunek

studiów

Tryb studiów

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Weryfikacja leczenia zachowawczego u chorych z niecałkowity uszkodzeniem rdzenia kręgowego z wykorzystaniem badań neurofizjologii klinicznej – realizacja w trakcie Katarzyna Hertmann

Urazy rdzenia kręgowego, usprawnianie, neurofizjologia kliniczna, monitorowanie postępów leczenia

Fizjoterapia

stacjonarny

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Ocena leczenia zachowawczego chorych po udarach niedokrwiennych z wykorzystaniem zmodyfikowanych rejestracji czynności mięśni stawu skokowego oraz nadgarstka. – realizacja w trakcie Piotr Brylewski

Udar niedokrwienny, usprawnianie, neurofizjologia kliniczna, monitorowanie postępów leczenia

Fizjoterapia

niestacjonarny

 

Prace licencjackie do realizacji  

 

 

 

 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora

Temat pracy licencjackiej

Obszar tematyczny

Kierunek

studiów

Tryb studiów

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Przydatność rejestracji EMG powierzchniowej do oceny funkcji mięśni synergistycznych kończyny dolnej w warunkach prawidłowych

Postępowanie diagnostyczne, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianie

Fizjoterapia

niestacjonarny

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Przydatność rejestracji EMG powierzchniowej do oceny funkcji mięśni synergistycznych kończyny dolnej u chorych po częściowych urazach rdzenia

Urazy rdzenia kręgowego, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianie

Fizjoterapia

stacjonarny

 

Prace magisterskie do realizacji

 

 

 

 

Tytuł naukowy, imię i nazwisko Promotora

Temat pracy magisterskiej

Obszar tematyczny

Kierunek

studiów

Tryb studiów

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Zależność pomiędzy napięciem mięśniowym w spoczynku a  parametrami skurczu maksymalnego w badaniach EMG powierzchniowej w warunkach prawidłowych

Postępowanie diagnostyczne, neurofizjologia kliniczna, ocena funkcji mięśni, usprawnianie

Fizjoterapia

niestacjonarny

Prof. zw. dr hab. n. med. Juliusz Huber

Zależność pomiędzy objawem zwiększonego napięcia  w spoczynku a  parametrami skurczu maksymalnego w badaniach EMG powierzchniowej u chorych po częściowych urazach rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego, usprawnianie, neurofizjologia kliniczna

Fizjoterapia

stacjonarny

dr n. med. Agnieszka Wiertel- Krawczuk

Ruchowe potencjały wywołane (MEP) w ocenie różnicowej uszkodzeń splotu ramiennego - określenie algorytmu diagnostycznego i usprawniającego 

Neurofizjologia kliniczna, fizjoterapia w uszkodzeniach splotu ramiennego

Fizjoterapia

stacjonarny

 


ZPNR_promotorzy_obszary_tematyczne__licencjaty_i_prace_magisterskie_2019_10_11.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16
« wróć
następny

Informacje publiczne