A A A

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Zakład Patofizjologii Narządu Ruchu

Struktura i funkcjonowanie układu nerwowo-mięśniowego

 

Struktura_i_funkcjonowanie_ukladu_nerwowomiesniowego_26112019.pdf

 

Przedmiot: Struktura i funkcjonowanie układu nerwowo- mięśniowego

Rok studiów: I

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu uprzejmie informuje

o rozkładzie zajęć w roku akademickim 2019/2020 dla studentów kierunku: Fizjoterapia, studia stacjonarne, jednolite magisterskie.

Wyklady: 15 h                                                

 

 

 

 

 

 
Data Godzina Miejsce
09.10.2019 17:15 - 19:30 Collegioum Anatomicum, s. im. H. Hoyera
11.10.2019 17:15 - 19:30 Collegioum Anatomicum, s. im. Różyckiego
06.11.2019 17:15 - 18:45 Collegioum Anatomicum, s. im. H. Hoyera
13.11.2019 17:15 - 19:30 Collegioum Anatomicum, s. im. Różyckiego
02.03.2020 18:45 - 20:15 Collegioum Anatomicum, s. im. M. Nenckiego
25.03.2020 15:00 - 16:30 Collegioum Anatomicum, s. im. Różyckiego

Ćwiczenia kat. C: 35 h    II semestr

      

Materiały dydaktyczne, treści multimedialne wykładów, regulamin zajęć oraz sylabus znajdują się do pobrania w zakładce

http://orsk.ump.edu.pl/pl/kliniki/zaklady/zaklad_patofizjologii_narzadu_ruchu/dydaktyka/materialy_dydaktyczne/do_pobrania_download.html

 

Przedmiot kończy się zaliczeniem z oceną.

Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-04
« wróć

Informacje publiczne