Kliniki

SKRÓT:

(KRh)

 

KIEROWNIK:

dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-217

Klinika Rehabilitacji działa na bazie 3 oddziałów ID, ODP Oddział Dziennego Pobytu i IE, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza a także dydaktyczno-naukowa dla Uniwersytetu Medycznego. Prowadzone są tu zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego, nauk o zdrowiu: fizjoterapii i pielęgniarstwa.

 

Oddział ID Rehabilitacyjny

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-278

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-277

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: (61) 8-310-151, 152

 

Oddział ODP Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjny

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-388, 387, 383

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-384

 

Oddział IE - Rehabilitacji Neurologicznej

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-275

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-276

Pokój badań: tel. (61) 8-310-273

 

Rehabilitacja w warunkach oddziałów prowadzona jest w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz najnowsze osiągnięcia naukowe. Podstawą naszej działalności jest kompleksowe leczenie usprawniające prowadzone przez profesjonalny zespół lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wyszkolonych fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz doświadczony personel współpracujący, taki jak psycholog, logopeda czy terapeuta zajęciowy.

Tworzymy wielospecjalistyczny zespół zajmujący się usprawnianiem chorych wdrażając podczas pobytu na oddziałach program leczenia indywidualnie dostosowany do poziomu niesprawności chorego oraz nakreślając plan postępowania do kontynuacji w warunkach ambulatoryjnych.

Dysponujemy także bazą konsultacyjną w zakresie specjalistów ortopedii, reumatologii, protetyki i ortotyki oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu.

Informacje publiczne