Kliniki

SKRÓT:

(KOR)

 

 

P.O. KIEROWNIKA:

dr hab. n. med. Wojciech Strzyżewski

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-359    fax.  (61) 8-310-163 

Pokój asystentów: tel.  (61) 8-310-321

 

Klinika Ortopedii i Traumatologii działa na bazie Oddziału Ortopedii, składającego się m.in. z 3 Pododdziałów: IB, IIB i IIA. Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

ODDZIAŁY:

Pododdział I B Urazowo-Ortopedyczny

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-363

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-362

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-109

 

Pododdział II B Urazowo-Ortopedyczny

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-373

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-374

 

Pododdział II A Ortopedii, Traumatologii i Chirurgii Kolana

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-352

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-382

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Działalność Kliniki obejmuje pełen zakres operacyjnego oraz nieoperacyjnego leczenia narządu ruchu, głównie kończyn dolnych i kręgosłupa. Wykonuje się pierwotne oraz rewizyjne operacje w schorzeniach ortopedycznych oraz pourazowych dysfunkcjach narządu ruchu.

Informacje publiczne