Kliniki

SKRÓT:

(KCKOD)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel. (61) 8-310-157

 

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej działa na bazie Oddziału Ortopedii Dziecięcej, składającego się m.in. z Pododdziału IID. Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

ODDZIAŁY:

Pododdział II D Ortopedii Dziecięcej

Dyżurka lekarska – sekretariat: tel. (61) 8-310-376

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-375

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

 • Kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa obejmujące takie jednostki chorobowe jak: skolioza idiopatyczna, skolioza wrodzona, choroba Scheuermanna, wady kręgosłupa w chorobach nerwowo-mięśniowych (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz schorzeniach syndromalnych (zespół Marfana, Downa, Ehlersa-Danlosa, Larsena i in.), kręgozmyk
  • Leczenie zachowawcze – leczenie gorsetowe, fizjoterapeutyczne, wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg „halo”)
  • Leczenie operacyjne
  • Korekcja skoliozy/kifozy z dojścia tylnego ze spondylodezą
  • Korekcja skoliozy z dojścia tylnego z zastosowaniem implantów rosnących
  • Korekcja skoliozy z dojścia przedniego
  • Usuwanie półkręgów, osteotomie kręgosłupa
  • Stabilizacja/repozycja kręgosłupa w kręgozmyku
  • Technika tzw. żebra rosnącego

 

 • Kompleksowe leczenie pacjentów z wadami wrodzonymi i ubytkowymi kończyn dolnych
  • Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, protezowego, usprawnianie pacjentów po leczeniu operacyjnym; metoda Ponsetiego w leczeniu stóp końsko-szpotawych
  • Leczenie operacyjne
  • zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyny dolnej u pacjentów z wadami ubytkowymi: stawu biodrowego (super hip), stawu kolanowego (super knee), stawu skokowego i stopy (super ankle) oraz całek kończyny dolnej (super limb)
  • operacje w deformacjach wrodzonych stóp: stopa końsko-szpotawa, wrodzona stopa płaska, stopa piętowa, syndaktylia, polidaktylia, hallux valgus
  • zabiegi korekcji przewężeń amniotycznych

 

 • Zabiegi egalizacji kończyn dolnych oraz korekcji zaburzeń osiowych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych takich jak: TSF, aparat Ilizarowa, MRS i innych u pacjentów z wadami ubytkowymi kończyn dolnych w przebiegu zespołu wad wrodzonych oraz wad nabytych (pourazowe, pozapalne)

 

 • Kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami stawu biodrowego, takimi jak: choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego
  • Leczenie zachowawcze – leczenie wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg over-head), zamknięta repozycja stawu biodrowego, usprawnianie po leczeniu operacyjnym
  • Leczenie operacyjne
  • Zabiegi operacyjne w obrębie bliższego końca kości udowej
  • Zabiegi operacyjne w obrębie miednicy – osteotomia transiliakalna według Degi, potrójna osteotomia miednicy, plastyka stropu panewki
  • Stabilizacja głowowo-szyjkowa z zastosowanie śrub kaniulowanych bądź drutów
  • Repozycja-rekonstrukcja bliższego końca kości udowej w złuszczeniach (techniką Dunna Ganza i podobne)

 

 • Kompleksowe leczenie schorzeń ortopedycznych w przebiegu zaburzeń genetycznych, wrodzonych i innych, takich jak: achondroplazja – leczenie dystrakcyjne kończyn dolnych i górnych, wrodzona łamliwość kości – stabilizacja śródszpikowa gwoździami rosnącymi, mnogie wyrośla chrzęstno-kostne, krzywice, dysplazje kostne, neurofibromatoza typu I – leczenie operacyjne stawów rzekomych, zaburzeń osiowych, egalizacji długości kończyn dolnych oraz korekcja skoliozy

 

 • Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce w każdym stanie funkcjonalnym:

 

 • Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, podawanie preparatów toksyny botulinowej
 • Leczenie operacyjne
 • Wielopoziomowe uwolnienie tkanek miękkich
 • Zabiegi rekonstrukcyjne oraz paliatywne w obrębie stawu biodrowego
 • Korekcja deformacji neurogennych stopy
 • Korekcja skoliozy/kifoskoliozy neurogennej

 

 • Leczenie następstw urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego
  • W obrębie stawu kolanowego – rekonstrukcja uszkodzonych struktur wewnątrzstawowych: więzadła krzyżowe, łąkotki oraz leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki technikami artroskopowymi oraz „na otwarto”
  • W obrębie stawu skokowego – rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł, leczenie jałowej martwicy kości stępu
  • Złamania awulsyjne w obrębie kończyn dolnych

 

 • Leczenie świeżych urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego

Informacje publiczne