A A A

Klinika Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

SKRÓT:

(KCR)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-346

Pokój asystentów: tel.  (61) 8-310-115

 

ODDZIAŁY:

Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki

Dyżurka lekarska:  tel.  (61) 8-310-371/326

Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-372/398

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel.  (61) 8-310-112, 114

 

Oddział Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki dla Dzieci

Dyżurka lekarska:  tel.  (61) 8-310-343,

Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-315,

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel.  (61) 8-310-128

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Klinika zajmuje się kompleksowym leczeniem schorzeń kończyny górnej, od obręczy barkowej do palców oraz leczeniem ortopedycznym innych okolic ciała z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych.

Do najczęściej stosowanych w Klinice metod leczenia należą:

1.  w wadach wrodzonych:

   1)  we wrodzonym braku kości promieniowej: centralizacja nadgarstka, korekcja osi i wydłużenie przedramienia z zastosowaniem techniki Ilizarowa, policyzacja (wytworzenie kciuka) we wrodzonym braku kciuka,

    2)  rozdzielenie palcozrostu z wytworzeniem spoidła i wałów paznokciowych,

    3)  ekonstrukcje mikrochirurgiczne (przeniesienie palców, stawów, paliczków ze stopy) we wrodzonym braku palców,

    4)  resekcje palców dodatkowych, operacyjne leczenie przerostu kończyny;

2.  w uszkodzeniach pourazowych:

    1)  replantacje palców, przedramienia, ramienia po urazowej amputacji,

    2)  rekonstrukcje pierwotne i wtórne nerwów, naczyń (rewaskularyzacja) z zastosowaniem technik mikrochirurgicznych,

    3)  szew i rekonstrukcje ścięgien zginaczy i prostowników palców,

    4)  przeniesienia ścięgien,

    5)  zaopatrywanie złamań kości z zastosowaniem płyt, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych,

    6)  leczenie stawów rzekomych (w tym unaczynione przeszczepy kości),

    7)  korekcja przykurczu i deformacji pourazowych;

3.  w chorobach zapalnych:

    1)  leczenie operacyjne RZS (synowektomie otwarte i endoskopowe stawów i ścięgien),

    2)  transpozycje ścięgien, endoprotezoplastyka stawów palców, nadgarstka, łokciowego i barku);

4.  w neuropatiach:

    1)  leczenie zespołu kanału nadgarstka,

    2)  odbarczenie nerwu łokciowego, międzykostnego tylnego, nadłopatkowego (w tym techniką endoskopową);

5.  techniki endoskopowe:

    1)  artroskopia barku:

       a) naprawa (reinsercja) uszkodzeń obrąbka i torebki w niestabilności stawu,

       b) odbarczenie przestrzeni podbarkowej w zespole cieśni podbarkowej,

       c) reinsercja uszkodzeń pierścienia rotatorów,

       d) uwolnienie w zespole "zamrożonego" barku,

    2)  artroskopia łokcia:

       a) oczyszczenie i uwolnienie zrostów stawowych i zmian zwyrodnieniowych,

       b) usunięcie ciał wolnych stawu łokciowego,

    3)  artroskopia nadgarstka:

       a) diagnostyczna,

       b) synowektomia i uwolnienie zrostów,

       c) leczenie niestabilności i uszkodzenia kompleksu chrząstki trójkątnej;

6.  endoprotezoplastyki

    Zastąpienie uszkodzonych stawów w przebiegu zmian zapalnych, zwyrodnieniowych, pourazowych (po złamaniach), w przebiegu jałowej martwicy kości, w chorobach nowotworowych.

    Wykonujemy zabiegi w obrębie:

    1)  barku – kapoplastyka, połowicze i całkowite endoprotezoplasyki „anatomiczne” oraz tzw. protezy „odwrócone”,

    2)  stawu łokciowego – całkowite oraz protezy głowy kości promieniowej,

    3) nadgarstka, stawów śródręczno-paliczkowych i stawów międzypaliczkowych.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

1 grudnia 1970r. utworzono pierwszą w Polsce Klinikę Chirurgii Ręki wchodzącą w skład Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji AM w Poznaniu. Kierownikiem został dr n. med. Hieronim Strzyżewski.

W 1975 Klinika otrzymała pierwszy mikroskop operacyjny, dzięki któremu rozpoczęto wykonywanie specjalistycznych operacji mikrochirurgicznych. Klinikę powiększono do 28 łóżek i utworzono 2 oddziały. W 1978 roku wykonano pierwszą replantację ręki. W 1982 Kierownikiem Kliniki i zastępcą dyrektora Instytutu Ortopedii i Rehabilitacji został dr Władysław Manikowski. Od roku 1982 Klinika liczy 40 łóżek, systematycznie z roku na rok rośnie liczba wykonywanych zabiegów, od 100 w pierwszych latach działalności do 1400 w 2010. W 1997 roku rozwiązano Instytut Ortopedii i Rehabilitacji i utworzono Katedrę i Klinikę Traumatologii, Ortopedii i Chirurgii Ręki AM w Poznaniu.

 

OSIĄGNIĘCIA I DYDAKTYKA:

Od początku działania Kliniki pracujący w niej lekarze rozwijają się naukowo uzyskując stopnie i tytuły naukowe, prowadzą działalność dydaktyczną dla studentów, młodych lekarzy oraz specjalistyczne kursy z zakresu chirurgii ręki, organizują sympozja i konferencje o zasięgu międzynarodowym (2002–2010 Międzynarodowy Kurs Chirurgii Barku, 2009 Zjazd Federacji Europejskich Towarzystw Chirurgii Ręki – FESSH). W 2007 roku na Międzynarodowym Zjeździe Towarzystw Chirurgii Ręki w Sydney, prof. Manikowski został uhonorowany tytułem Pioniera Światowej Chirurgii Ręki.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne