A A A

Klinika Reumatologii i Rehabilitacji

SKRÓT:

(KRiR)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-244

 

ODDZIAŁY:

Oddział Domek Szwedzki Reumatologiczno - Rehabilitacyjny

Dyżurka Lekarska: tel.  (61) 8-310-281

Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-280

Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  (61) 8-310-280 po godz. 15:00

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Klinika działa na bazie 8 łóżek, zlokalizowanych w dwuosobowych salach oraz Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych, wyposażonego w dwa komfortowe stanowiska. Prowadzi diagnostykę i leczenie chorób reumatycznych oraz leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów i łuszczycowego zapalenia stawów lekami biologicznymi w ramach Programów Lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Wyposażona jest w aparat ultrasonograficzny, na terenie szpitala wykonywane są badania obrazowe i laboratoryjne, w tym specjalistyczne testy wykonywane w Pracowni Diagnostyki Reumatologicznej. W razie potrzeby przeprowadzane są również badania i konsultacje w innych ośrodkach.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

Decyzją Senatu AM z dnia 4 listopada 2003r. powołano Zakład Fizjoterapii i Reumatologii, który ustanowiono jednostką nadzorującą dydaktykę na kierunku, a decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. med. Tomasza Opali pełnomocnikiem ds. kierunku fizjoterapii został dr hab. med. Włodzimierz Samborski. Na mocy porozumienia Władz Uczelni i Dyrekcji Szpitala, siedzibą Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii stał się tzw. "Domek Szwedzki" zlokalizowany na terenie ORSK. W pawilonie wygospodarowano pomieszczenia dla zespołu Zakładu, który rozpoczął działalność.

Oddział „Domek Szwedzki” został stworzony w wybudowanym przez szwedzką fundację Innomeuropeisk Mission w 1965 r. pawilonie, pełniąc rolę ośrodka rehabilitacyjnego dla pacjentów z dysfunkcją kończyn górnych i pacjentów po amputacjach.

W 2004 r. oddział został przekazany Klinice Reumatologii i Rehabilitacji, zmieniając profil działania na rehabilitacyjno-reumatologiczny, a następnie reumatologiczny.

W związku z dynamicznym rozwojem kierunku, wynikającym z ogromnego zainteresowania wśród kandydatów na studia oraz życzliwości Władz Uczelni, skład Zakładu systematycznie się powiększał. Z dniem 01.04.2005r. powiększono jego bazę przekształcając Zakład w Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, włączając w jej strukturę Oddział Dziennego Pobytu. W 2006 roku Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji powiększyła swoją bazę o oddział ID. Rektor Uniwersytetu Medycznego w 2007r. przekształca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji w Katedrę i Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji. Obecnie klinika nosi nazwę Klinika Reumatologii i Rehabilitacji.

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-22

Informacje publiczne