A A A

Klinika Reumatologii i Rehabilitacji

SKRÓT:

(KRiR)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-244

 

ODDZIAŁY:

Oddział Domek Szwedzki Reumatologiczno - Rehabilitacyjny

Dyżurka Lekarska: tel.  (61) 8-310-281

Dyżurka Pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-280

Tel. dla pacjentów przebywających na oddziale: tel.  (61) 8-310-280 po godz. 15:00

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Klinika działa na bazie 8 łóżek, zlokalizowanych w dwuosobowych salach oraz Działu Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych. Klinika wyposażona jest w aparat ultrasonograficzny, na terenie szpitala wykonywane są badania obrazowe i laboratoryjne, w tym specjalistyczne testy wykonywane w Pracowni Diagnostyki Reumatologicznej. W razie potrzeby przeprowadzane są również badania i konsultacje w innych ośrodkach.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych

 

Dział Terapii Biologicznej z Ośrodkiem Badań Klinicznych powstał 10 października 2018r.

 

W projekcie i jego wykonaniu uwzględniono specyfikę leczenia biologicznego, które jest prowadzone częściowo w formie wizyt ambulatoryjnych (leki podawane podskórnie), a częściowo w formie hospitalizacji jednodniowych, tak aby ułatwić pracę personelu i skrócić do minimum czas pobytu pacjenta w Szpitalu. Dział posiada wydzieloną część recepcyjną, w której odbywają się procedury administracyjne związane  z przyjęciem pacjenta, trzy gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy i wydzieloną część z czterema stanowiskami do podań leków dożylnych.

 

Projektując pomieszczenia, uwzględniono specyfikę prowadzenia badań klinicznych, tworząc zaplecze techniczne wyposażone w nowoczesny sprzęt niezbędny przy ich prowadzeniu (lodówki, zamrażarki, infrastruktura techniczna do przyjęcia i badania pacjentów, miejsce pobierania materiału biologicznego, część administracyjna). Stworzenie wydzielonej jednostki pozwala usprawnić i skrócić pobyt pacjentów w Szpitalu, poprzez utworzenie osobnej ścieżki obsługi dla pacjentów leczonych biologicznie, a także ułatwia pracę personelu i zwiększa jego wydajność.

 

Szpital prowadzi leczenie biologiczne chorób reumatycznych o podłożu zapalnym: Reumatoidalnego Zapalenia Stawów, Łuszczycowego Zapalenia Stawów, Zesztywniającego Zapalenia Stawów Kręgosłupa, Spondyloartropatii Nieradiologicznej oraz Zapalenia z Ziarniniakowatością.

 

HISTORIA:

Decyzją Senatu AM z dnia 4 listopada 2003r. powołano Zakład Fizjoterapii i Reumatologii, który ustanowiono jednostką nadzorującą dydaktykę na kierunku, a decyzją Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. med. Tomasza Opali pełnomocnikiem ds. kierunku fizjoterapii został dr hab. med. Włodzimierz Samborski. Na mocy porozumienia Władz Uczelni i Dyrekcji Szpitala, siedzibą Zakładu Fizjoterapii i Reumatologii stał się tzw. "Domek Szwedzki" zlokalizowany na terenie ORSK. W pawilonie wygospodarowano pomieszczenia dla zespołu Zakładu, który rozpoczął działalność.

 

Oddział „Domek Szwedzki” został stworzony w wybudowanym przez szwedzką fundację Innomeuropeisk Mission w 1965 r. pawilonie, pełniąc rolę ośrodka rehabilitacyjnego dla pacjentów z dysfunkcją kończyn górnych i pacjentów po amputacjach.

 

W 2004 r. oddział został przekazany Klinice Reumatologii i Rehabilitacji, zmieniając profil działania na rehabilitacyjno-reumatologiczny, a następnie reumatologiczny.

 

W związku z dynamicznym rozwojem kierunku, wynikającym z ogromnego zainteresowania wśród kandydatów na studia oraz życzliwości Władz Uczelni, skład Zakładu systematycznie się powiększał. Z dniem 01.04.2005r. powiększono jego bazę przekształcając Zakład w Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji, włączając w jej strukturę Oddział Dziennego Pobytu. W 2006 roku Klinika Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji powiększyła swoją bazę o oddział ID. Rektor Uniwersytetu Medycznego w 2007r. przekształca na Wydziale Nauk o Zdrowiu Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji w Katedrę i Klinikę Fizjoterapii, Reumatologii i Rehabilitacji. Obecnie klinika nosi nazwę Klinika Reumatologii i Rehabilitacji.

Data ostatniej modyfikacji: 2019-05-30

Informacje publiczne