A A A

Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

SKRÓT:

(KRiChW)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-317

ODDZIAŁY:

Oddział Reumatologiczny

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-271

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-272

Pokój badań terapeutycznych: tel.  (61) 8-310-294

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Oddział prowadzi szczegółową diagnostykę i leczenie wszystkich chorób reumatycznych, w tym układowych chorób tkanki łącznej oraz rzadkich jednostek chorobowych (np. rodzinną gorączkę śródziemnomorską). Ponadto prowadzone jest leczenie chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa tzw. „lekami biologicznymi” w ramach zdrowotnych programów terapeutycznych, refundowanych przez NFZ.

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej prowadzi szeroką diagnostykę serologiczną, obejmującą ocenę obecności:

1.  czynnika reumatoidalnego (RF),

2.  przeciwciał przeciw cyklicznie cytrulinowanemu peptydowi (aCCP),

3.  przeciwciał przeciw- Sa,

4.  przeciwciał przeciwjądrowych (ANA), ANA-profil, sclerosis-profil, liver-profil oraz innych,

5.  przeciwciał przeciwfosfolipidowych (np. przeciw-kardiolipinowych, przeciw ß2 glikoproteinie I).

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

Klinika została powołana 1 października 1998r. jako Klinika Reumatologiczno-Rehabilitacyjna, następnie przekształcona w Katedrę i Klinikę Reumatologiczno-Rehabilitacyjną i Chorób Wewnętrznych. Pierwszym jej kierownikiem była prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska. Od roku 2005 funkcję kierownika jednostki pełni dr hab. n. med. Mariusz Puszczewicz. W roku 2010 zmieniono nazwę jednostki na Katedrę i Klinikę Reumatologii i Chorób Wewnętrznych. Od samego początku w strukturze Kliniki znajduje się Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej.

 

OSIĄGNIĘCIA:

Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej jest jednostką referencyjną badania płynu stawowego, gdzie dokonuje się całkowitej analizy płynu stawowego obejmującej ocenę właściwości fizykochemicznych płynu, badanie cytomorfologiczne oraz określenie obecności i charakterystykę kryształów, powodujących zapalenie stawów.

 

DYDAKTYKA:

Do zadań statutowych jednostki należy działalność lecznicza oraz dydaktyczna. Działalność dydaktyczna jednostki obejmuje kształcenie przed i podyplomowe. Kształcenie przeddyplomowe dotyczy studentów Wydziału Lekarskiego studiujących w języku polskim i angielskim z zakresu reumatologii oraz studentów Wydziału Farmaceutycznego kierunek Analityka Medyczna z analizy płynu stawowego.

W ramach kształcenia podyplomowego w Katedrze prowadzone są kursy dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie reumatologii organizowane przez CMKP. Dodatkowo jednostka jest Ośrodkiem, w którym lekarze mogą specjalizować się z zakresu chorób wewnętrznych i reumatologii lub odbywać staż kierunkowy z zakresu reumatologii.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne