A A A

Klinika Rehabilitacji

SKRÓT:

(KRH)

 

KIEROWNIK:

dr hab. n. med. Przemysław Lisiński, prof. UM

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-217

 

 

ODDZIAŁY:

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-278

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-277

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: (61) 8-310-151, 152

 

Oddział Dziennego Pobytu-Rehabilitacyjny

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-388, 387, 383

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-384

 

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-275

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-276

Pokój badań: tel. (61) 8-310-273

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Kompleksowe świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie kliniczne oraz najnowsze osiągnięcia naukowe. Podstawą naszej działalności jest kompleksowe leczenie usprawniające prowadzone przez profesjonalny zespół lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, wyszkolonych fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz doświadczony personel współpracujący taki jak psycholog, logopeda czy terapeuta zajęciowy.Tworzymy wielospecjalistyczny zespół zajmujący się usprawnianiem chorych wdrażając podczas pobytu na oddziale program leczenia indywidualnie dostosowany do poziomu niesprawności chorego oraz nakreślając plan postępowania do kontynuacji w warunkach ambulatoryjnych. Dysponujemy także bazą konsultacyjną w zakresie specjalistów ortopedii, reumatologii, protetyki i ortotyki oraz Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu.

 

Metody stosowane w procesie usprawniania obejmują:

1. PNF (torowanie nerwowo-mięśniowe),

2. Metodę McKenziego,

3. terapie manualne wg Kaltenborna i wg Lewitta,

4. Poizometryczną Relaksację Mięśni,

5. pełną gamę metod fizykoterapii,

6. ćwiczenia w wodzie – basen,

7. masaż suchy.

 

 

REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA:

Program usprawniania Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej dedykowany jest głównie chorym:

1. z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i kręgosłupa,

2. po leczeniu operacyjnym schorzeń kręgosłupa,

3. po amputacjach kończyn górnych i kończyn dolnych,

4. z następstwami urazów kończyn górnych, dolnych i kręgosłupa,

5. po przebytej endoprotezoplastyce stawów biodrowych, kolanowych i ramiennych,

6. z chorobami reumatycznymi.

 

REHABILITACJA W WARUNKACH DZIENNEGO POBYTU:

Specyfiką Oddział Dziennego Pobytu jest uczestnictwo pacjentów w 20-dniowych turnusach, podczas których korzystają z indywidualnie dobranych do swoich dolegliwości zabiegów kinezyterapeutycznych oraz fizykoterapeutycznych. Na Oddział przyjmowani są pacjenci z chorobami narządu ruchu oraz chorobami neurologicznymi takimi jak:

1.  choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz stawów obwodowych,

2.  urazy narządu ruchu,

3.  stany po endoprotezoplastyce,

4.  wady postawy,

5.  choroby reumatyczne,

6.  stany po udarze mózgu,

7.  stany po operacjach w obrębie układu nerwowego,  kostno-stawowego,

8.  niedowłady i porażenia.

 

Na Oddziale wykonywana jest również diagnostyka logopedyczna oraz psychologiczna, neurologiczna (przy pomocy badań EMG, ENG, SEP, MEP) i kinestyczna (dzięki zastosowaniu platformy balansowej oraz systemu biofeedback).

Metody stosowane na oddziale to m.in.:

1.  PNF (Torowanie Nerwowo-Mięśniowe),

2.  Metoda McKenziego,

3.  Medycyna Ortopedyczna wg Cyriaxa,

4.  Terapia Manualna metodą Kaltenborna,

5.  Terapia Manualna wg Lewita,

6.  Poizometryczna Relaksacja Mięśni,

7.  inne terapie tkanek miękkich.

 

Całość usprawniania kinezyterapeutycznego uzupełniają grupowe ćwiczenia gimnastyczne na materacach, gimnastyka w basenie, ćwiczenia w odciążeniu (UGUL) oraz ćwiczenia z przyborami i na przyrządach np.:

1.  platforma balansowa,

2.  wyciąg kręgosłupa,

3.  rower w systemie biofeedback,

4.  szyny bierne, czynno-bierne,

5.  cykloergometry (rowery stacjonarne),

6.  atlas do ćwiczeń siłowych,

7.  piłki do ćwiczeń stabilizacyjnych,

8.  taśmy oporowe.

 

Z zakresu fizykoterapii na oddziale wykonywane są zabiegi:

1.  hydroterapii (masaż podwodny, kąpiele wirowe całościowe i częściowe),

2.  elektroterapii,

3.  światłolecznictwa,

4.  magnetoterapii,

5.  akupunktury,

6.  ultradźwięków,

7.  laseroterapii,

8.  ciepło i zimnolecznictwa.

 

 

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA:

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej oferuje leczenie usprawniające dla pacjentów ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego o etiologii:

1. naczyniowej (udary niedokrwienne mózgu),

2. demielinizacyjnej (stwardnienie rozsiane),

3. zapalnej (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, rdzenia kręgowego),

4. pourazowej (urazy czaszkowo-mózgowe, urazy kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego),

5. nowotworowej.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

OSIĄGNIĘCIA:

Oddział cieszy się dużą renomą jako ośrodek rehabilitacyjny nie tylko w Poznaniu, ale także w całej Wielkopolsce.

Indywidualne programy kinezyterapeutyczne są realizowane przez wysoce wyspecjalizowany personel, pogłębiający swoją wiedzę i uczestniczący w wielu kongresach i szkoleniach. Dzięki temu usługi świadczone przez lekarzy specjalistów rehabilitacji oraz fizjoterapeutów na Oddziale spełniają europejskie i światowe normy.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne