A A A

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii

SKRÓT:

(KOOT)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kruczyński

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-164

Pokój asystentów: tel.  (61) 8-310-117

 

ODDZIAŁY:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-365/373

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-364/374

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel.  (61) 8-310-146

 

Oddział Ortopedii i Chirurgii Kręgosłupa

Dyżurka lekarska: tel. (61) 8-310-234/235

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-246

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: (61) 8-310-129

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ 

Klinika realizuje pełen zakres procedur diagnostycznych oraz operacyjnych i nieoperacyjnych w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Profil udzielanych świadczeń ukierunkowany jest na leczenie operacyjne schorzeń i urazów kręgosłupa, deformacji nabytych i wrodzonych przy użyciu implantów i zespołów bólowych kręgosłupa na podłożu zmian zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego i jego przepukliny poprzez artroplastyki kręgosłupa, czyli operacje wszczepiania endoprotez krążków międzykręgowych, endoprotezoplastyki trzonów kręgów – operacje wszczepiania protez  trzonów kręgów oraz  leczenie nowotworów i złamań patologicznych kręgosłupa poprzez przezskórną wertebropalstykę kręgosłupa. Ponadto prowadzone jest leczenie zmian zwyrodnieniowych stawów przy pomocy endoprotezoplastyk i innych procedur, leczenie wrodzonych deformacji kończyn. W Klinice prowadzi się także leczenie rekonstrukcyjne w nowotworach narządu ruchu zastosowaniem pełnego asortymentu endoprotez onkologicznych.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

Klinika Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii rozpoczęła działalność 1 października 2007r., utworzona decyzją Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Celem powołania Kliniki było stworzenie jednostki zorientowanej na rozwój nowoczesnych technik endoprotezoplastyki stawów, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia powikłań wszczepów ortopedycznych i nowotworów narządu ruchu. Na Kierownika Kliniki-ordynatora powołana została prof. dr hab. med. Małgorzata Wierusz-Kozłowska. Klinika, jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła endoprotezoplastykę powierzchniową i przynasadową stawu biodrowego. 

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne