A A A

Klinika Ortopedii i Traumatologii

SKRÓT:

(KOR)

 

dr hab. n. med. Tomasz Trzeciak

 

 

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel.  (61) 8-310-359    fax.  (61) 8-310-163

Pokój asystentów: tel.  (61) 8-310-321

 

ODDZIAŁY:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Alloplastyki Stawów Biodrowych i Kolanowych

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-363/352

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-362/382

Tel. dla pacjentów przebywających w oddziale: tel. (61) 8-310-109

 

Oddział Septyczny Ortopedyczny

Dyżurka lekarska: tel.  (61) 8-310-308

Dyżurka pielęgniarska: tel.  (61) 8-310-267

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

Działalność Kliniki obejmuje pełen zakres operacyjnego oraz nieoperacyjnego leczenia narządu ruchu, głównie kończyn dolnych. Wykonuje się pierwotne oraz rewizyjne operacje w schorzeniach ortopedycznych oraz pourazowych dysfunkcjach narządu ruchu. Doświadczeni specjaliści prowadzą diagnostykę oraz wykonują wysokospecjalistyczne zabiegi operacyjne stawu biodrowego, stawu kolanowego, uda, goleni, stawu skokowego, stopy. Wykonuje się operacje np.: w stawach dysplastycznych, jak również w zmianach kości, w przebiegu chorób reumatoidalnych. Z zastosowaniem przeszczepów kości dokonuje się wymiany obluzowanych protez stawów z jednoczesną rekonstrukcją ubytków kości. Wykonuje się również operacje w schorzeniach ortopedycznych i nowotworowych narządu ruchu. Leczy się operacyjnie pacjentów z ostrymi urazami oraz z dużymi dysfunkcjami narządu ruchu powstałymi po przebytych urazach (wadliwe zrosty kości, stawy rzekome kości, deformacje w obrysie stawów). Leczenie zachowawcze i operacyjne w zakresie wad wrodzonych, zapalnych, urazowych narządu ruchu, uogólnionych chorób metabolicznych, nowotworów.

Procedury te przeprowadzane są z użyciem wielu nowoczesnych technik operacyjnych oraz wysokiej klasy sprzętu operacyjnego. Pacjentom zapewniana jest kompleksowa opieka przed oraz pooperacyjna. Po zakończeniu leczenia prowadzona jest kontrola poszpitalna w Poradni na terenie Szpitala.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

Katedra i Klinika Ortopedii została założona w 1923r. przy Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Była pierwszą Uniwersytecką Katedrą i Kliniką Ortopedii w Polsce. Założycielem Katedry i Kliniki był prof. dr hab. Ireneusz Wierzejewski uznany za twórcę polskiej ortopedii. W 1935r Klinika Ortopedii uzyskała obecną siedzibę. Do wojny Klinika była prowadzona przez prof. dr hab.  Franciszka Raszeję, który zginął w getcie w Warszawie w 1942r. Pierwszym kierownikiem Katedry i Klinki w okresie powojennym był prof. dr hab. Wiktor Dega. Następnie Klinikę prowadzili uczniowie profesora.

W latach 2001-2012 kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii był prof. dr hab. Andrzej Pucher.

W 2004r. Katedra i Klinika Ortopedii zmieniła nazwę na Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii.

W latach 2012-2017 funkcję kierownika pełnił dr hab. med. Jacek Kaczmarczyk.

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-30

Informacje publiczne