A A A

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej

  SKRÓT:

(KCKOD)

 

KIEROWNIK:

Prof. dr hab. med. Tomasz Kotwicki

 

KONTAKT:

Sekretariat: tel. (61) 8-310-157

 

ODDZIAŁY:

Oddział Urazowo-Ortopedyczny Dziecięcy II

Dyżurka lekarska – sekretariat: tel. (61) 8-310-376

Dyżurka pielęgniarska: tel. (61) 8-310-375

 

OPIS WYKONYWANYCH ŚWIADCZEŃ:

 

Kompleksowe leczenie chorób kręgosłupa obejmujące takie jednostki chorobowe jak: skolioza idiopatyczna, skolioza wrodzona, choroba Scheuermanna, wady kręgosłupa w chorobach nerwowo - mięśniowych (mózgowe porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa) oraz schorzeniach syndromalnych (zespół Marfana, Downa, Ehlersa-Danlosa, Larsena i in.), kręgozmyk:

 1. Leczenie zachowawcze – leczenie gorsetowe, fizjoterapeutyczne, wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg „halo”),
 2. Leczenie operacyjne:
 • Korekcja skoliozy/kifozy z dojścia tylnego ze spondylodezą,
 • Korekcja skoliozy z dojścia tylnego z zastosowaniem implantów rosnących,
 • Korekcja skoliozy z dojścia przedniego,
 • Usuwanie półkręgów, osteotomie kręgosłupa,
 • Stabilizacja/repozycja kręgosłupa w kręgozmyku,
 • Technika tzw. żebra rosnącego.

zestaw ćwiczeń po operacji skoliozy.pdf

 

Kompleksowe leczenie pacjentów z wadami wrodzonymi i ubytkowymi kończyn dolnych:

 1. Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, protezowego, usprawnianie pacjentów po leczeniu operacyjnym; metoda Ponsetiego w leczeniu stóp końsko-szpotawych,
 2. Leczenie operacyjne:
 • Zabiegi rekonstrukcyjne w obrębie kończyny dolnej u pacjentów z wadami ubytkowymi: stawu biodrowego (super hip), stawu kolanowego (super knee), stawu skokowego i stopy (super ankle) oraz całek kończyny dolnej (super limb),
 • Operacje w deformacjach wrodzonych stóp: stopa końsko-szpotawa, wrodzona stopa płaska, stopa piętowa, syndaktylia, polidaktylia, hallux valgus,
 • Zabiegi korekcji przewężeń amniotycznych.

 

Zabiegi egalizacji kończyn dolnych oraz korekcji zaburzeń osiowych z zastosowaniem stabilizatorów zewnętrznych takich jak: TSF, aparat Ilizarowa, MRS i innych u pacjentów z wadami ubytkowymi kończyn dolnych w przebiegu zespołu wad wrodzonych oraz wad nabytych (pourazowe, pozapalne).

 

Kompleksowe leczenie pacjentów z chorobami stawu biodrowego, takimi jak: choroba Perthesa, złuszczenie głowy kości udowej, rozwojowa dysplazja stawu biodrowego:

 1. Leczenie zachowawcze – leczenie wyciągowe (wyciąg osiowy, wyciąg over-head), zamknięta repozycja stawu biodrowego, usprawnianie po leczeniu operacyjnym,
 2. Leczenie operacyjne:
 • Zabiegi operacyjne w obrębie bliższego końca kości udowej,
 • Zabiegi operacyjne w obrębie miednicy – osteotomia transiliakalna według Degi, potrójna osteotomia miednicy, plastyka stropu panewki,
 • Stabilizacja głowowo-szyjkowa z zastosowanie śrub kaniulowanych bądź drutów,
 • Repozycja-rekonstrukcja bliższego końca kości udowej w złuszczeniach (techniką Dunna Ganza i podobne).

 

Kompleksowe leczenie schorzeń ortopedycznych w przebiegu zaburzeń genetycznych, wrodzonych i innych, takich jak: achondroplazja – leczenie dystrakcyjne kończyn dolnych i górnych, wrodzona łamliwość kości – stabilizacja śródszpikowa gwoździami rosnącymi, mnogie wyrośla chrzęstno-kostne, krzywice, dysplazje kostne, neurofibromatoza typu I – leczenie operacyjne stawów rzekomych, zaburzeń osiowych, egalizacji długości kończyn dolnych oraz korekcja skoliozy.

 

Kompleksowe leczenie pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, takimi jak: przepuklina oponowo-rdzeniowa, mózgowe porażenie dziecięce w każdym stanie funkcjonalnym:

 1. Leczenie zachowawcze – dopasowanie zaopatrzenia ortopedycznego, podawanie preparatów toksyny botulinowej,
 2. Leczenie operacyjne:
 • Wielopoziomowe uwolnienie tkanek miękkich,
 • Zabiegi rekonstrukcyjne oraz paliatywne w obrębie stawu biodrowego,
 • Korekcja deformacji neurogennych stopy,
 • Korekcja skoliozy/kifoskoliozy neurogennej.

 

Leczenie następstw urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego:

 1. W obrębie stawu kolanowego – rekonstrukcja uszkodzonych struktur wewnątrzstawowych: więzadła krzyżowe, łąkotki oraz leczenie nawykowego zwichnięcia rzepki technikami artroskopowymi oraz „na otwarto”,
 2. W obrębie stawu skokowego – rekonstrukcja uszkodzonych więzadeł, leczenie jałowej martwicy kości stępu,
 3. Złamania awulsyjne w obrębie kończyn dolnych.

 

Leczenie świeżych urazów w obrębie układu kostno-szkieletowego.

 

Oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, Klinika prowadzi również działalność dydaktyczną.

 

HISTORIA:

 

 

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej została powołana Zarządzeniem nr 52/15 JM Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Jacka Wysockiego z dnia 6 maja 2015 roku. 

 

 

OSIĄGNIĘCIA:

 1. Operacje korekcyjne wrodzonych wad kręgosłupa, w tym z resekcją półkręgów, osteotomią kręgosłupa i stabilizacją implantami.
 2. Operacje korekcyjne skolioz o dużych wartościach kątowych, w tym z użyciem przygotowania za pomocą wyciągu halo.
 3. Rozwój neuromonitoringu przy operacjach deformacji kręgosłupa.
 4. Operacje rekonstrukcyjne wrodzonego stawu rzekomego podudzia z użyciem gwoździa śródszpikowego teleskopowego i stabilizatora zewnętrznego TSF.
 5. Operacje typu super hip/ super knee, oraz izolowane operacje super knee, operacje typu super ankle oraz super limb we wrodzonych wadach kończyn dolnych.
 6. Operacje we wrodzonych wadach kończyn dolnych z użyciem aparatów zewnętrznych typu MRS, TSF.
 7. Realizacja grantów badawczych: NCN, NCBiR, MZ.
 8. Współpraca międzynarodowa z ośrodkami ortopedycznymi i rehabilitacyjnymi w USA, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Grecji, Chorwacji, Holandii, Kanadzie, Japonii, Hong Kongu.
 9. Organizowanie konferencji naukowych i szkoleniowych krajowych i międzynarodowych.
 10. Działalność pozanaukowa- udział pracowników w maratonach i półmaratonach.

 

DYDAKTYKA:

 

W ramach dydaktyki przeddyplomowej pracownicy Kliniki prowadzą ćwiczenia, seminaria i wykłady ze studentami Wydziału Lekarskiego I (przedmiot: ortopedia i traumatologia dla studentów IV roku oraz dla VI w ramach specjalności wybranej) i Wydziału Nauk o Zdrowiu (na kierunku Fizjoterapia prowadzone są zajęcia studentów stacjonarnych i niestacjonarnych z kilku przedmiotów), a także zajęcia ze studentami anglojęzycznymi. W ramach dydaktyki podyplomowej prowadzone są staże kierunkowe w zakresie ortopedii dzieci dla lekarzy kształących się w ortopedii i traumatologii, a także prowadzone są kursy z zakresu ortopedii dziecięcej dla lekarzy rodzinnych oraz lekarzy specjalizujących się w ortopedii lub rehabilitacji; organizowane są cykliczne konferencje naukowo - szkoleniowe np. Forum Praktyków Skoliozy oraz Szkoła Ortopedii Dziecięcej w Uniejowie. W ramach działalności dydaktycznej Klinika prowadzi Koło Naukowe dla studentów Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu z zakresu ortopedii dziecięcej, chorób kręgosłupa i medycyny sportowej (kontakt: kckod@ump.edu.pl). Pracownicy Kliniki regularnie odbywają szkolenia w renomowanych ośrodkach ortopedycznych na świecie, biorą czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych.
Data ostatniej modyfikacji: 2019-06-04

Informacje publiczne