A A A

2018

„Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega – wspomnienie o życiu i dziele”

Otwarcie wystawy o prof. Wiktorze Dedze

 

22 maja  w  siedzibie  Muzeum  Uniwersytetu  Medycznego im. K. Marcinkowskiego  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  wystawy pt. „Prof. zw. dr hab. Wiktor Dega – wspomnienie o życiu i dziele”. Wystawa została przygotowana przez Muzeum Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego  w  Poznaniu  we  współpracy  z  Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym  Szpitalem  Klinicznym  im. W. Degi UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Patronat honorowy nad wystawą objął Jego Magnificencja Rektor UMP prof. dr hab. Andrzej Tykarski.

 

 

 

 

Na uroczystym otwarciu wystawy Jego Magnificencję Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego reprezentował Prorektor prof. dr hab. Michał Musielak. Wśród Gości pojawił się m. in. Wiceprezydent Miasta Poznania Pan Jędrzej Solarski. Pani Agata Goździewińska z Wydziału Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odczytała list Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmana do organizatorów wystawy. Obecny był również Prorektor prof. dr hab. Michał Nowicki, Dziekani - prof. dr hab. Lucjusz Zaprutko  mi dr hab. Małgorzata Kotwicka, Dyrektor Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi – dr n. med. Przemysław Daroszewski, kierownicy katedr i klinik szpitala, prof. dr hab. Anita Magowska – kierownik Katedry i Zakładu Historii i Filozofii Nauk Medycznych, prof. dr hab. Witold Marciniak, prof. dr hab. Andrzej Pucher, prof. dr hab. Jerzy Garstka, prof. dr hab. Ewa Florek – przewodnicząca Wydziału Lekarskiego PTPN, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Artur de Rosier, dyrektor Archiwum Państwowego Henryk Krystek, dyrektor XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. W. Degi Grażyna Lach, Joanna Ratajczak – zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego. Uczestnicy otwarcia wystawy z wielką radością przywitali także szczególnego Gościa, którym była córka prof. Wiktora Degi, Pani prof. dr hab. Zofia Dega-Szafran wraz z rodziną. W otwarciu uczestniczył również poczet sztandarowy XV Liceum Ogólnokształcącego im. prof. W. Degi.

 

Galeria zdjęć:

Data ostatniej modyfikacji: 2018-06-18
« wróć
następny

Informacje publiczne