A A A

2018

Kongres EFORT

W dniach 30 maja – 1 czerwca 2018 roku w Barcelonie odbywał się kongres EFORT (Europejska Federacja Narodowych Towarzystw Ortopedycznych i Traumatologicznych), podczas którego zespół Kliniki Ortopedii Ogólnej, Onkologicznej i Traumatologii otrzymał Nagrodę Jacquesa Duparca za badania dotyczące wieloletniego procesu zużycia endoprotez stawu biodrowego z artykulacją ceramika – polietylen. Badania prowadzone były w Klinice, działającej przy niej Pracowni Trybologii i Biomateriałów, we współpracy z Zakładem Histologii UM, oraz Instytutem Obróbki Plastycznej w Poznaniu, z którymi Klinika współpracuje naukowo od wielu lat.

Nagroda ta jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem przyznawanym dla 10 najlepszych doniesień zjazdowych prezentowanych podczas sympozjum EFORT, wyłonionych spośród ponad trzech tysięcy nadesłanych prac. Warto zaznaczyć, iż jest to druga tego typu nagroda którą otrzymał nasz zespół, co stawia naszą Klinikę w ścisłej europejskiej czołówce.

 

Galeria:

« wróć
następny

Informacje publiczne