A A A

2018

Ćwiczenia z ewakuacji Szpitala

Ćwiczenia z ewakuacji Szpitala pod kryptonimem CZERWIEC 2018

 

W dniu 12 i 13 czerwca 2018r. w naszym Szpitalu odbyły się ćwiczenia z ewakuacji Szpitala, oraz ćwiczenia na wypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego lub masowego, pod kryptonimem CZERWIEC 2018.

W pierwszym dniu ćwiczeń przyjęto następujący scenariusz: jeden z pracowników, idąc podziemiami Szpitala, natknął się na pozostawiony bez nadzoru, podejrzany pakunek. O znalezisku pracownik niezwłocznie poinformował Dyrektora. Chwilę później Dyrektor otrzymał także list od nieznanych sprawców z informacją o podłożeniu, na terenie Szpitala, ładunku wybuchowego. Dyrektor, zachowując wszelkie środki ostrożności, zarządził ewakuację Szpitala.

Personel działał szybko i zdecydowanie. Pierwsza grupa pracowników zameldowała się w rejonie zbiórki już 7 minut po przyjęciu sygnału do ewakuacji. Ostatniej grupie zajęło to nieco ponad 20 minut. Dla komfortu i bezpieczeństwa pacjentów ewakuację ćwiczył wyłącznie personel Szpitala. Aby nie niepokoić pacjentów, sygnał o konieczności ewakuacji przekazywano drogą telefoniczną. Dla bezpieczeństwa pacjentów personel medyczny został podzielony na dwie grupy, aby pacjenci w trakcie ćwiczeń nie pozostali bez opieki.

13 czerwca 2018 roku ćwiczyliśmy przypadek wystąpienia zdarzenia mnogiego. Do naszego szpitala dotarł sygnał o transportowaniu 17 rannych żołnierzy. Sygnał został potwierdzony, dlatego w holu Szpitala odseparowano ruch innych chorych od miejsca, w którym utworzono punkt segregacji, triaż. Przybywający w transporcie ranni żołnierze, w rolę których wcielili się nasi pracownicy, byli poddawani wstępnej ocenie stanu zdrowia przez oddziałową izby przyjęć oraz kierownika Izby Przyjęć.
Z pacjentem, o ile było to możliwe, przeprowadzano krótki wywiad, oceniano wielkość odniesionych ran, udzielano pierwszej pomocy, opatrywano rany, zabezpieczano potencjalne złamania, a także przydzielano kolorową opaskę określającą rokowania co do stanu zdrowia pacjenta:

Czerwona – pacjent priorytetowy, ewakuacja, pomoc medyczna i transport w pierwszej kolejności. Pacjent przy właściwej opiece medycznej rokuje na przeżycie i powrót do zdrowia.

Żółta – pacjenci, którzy odnieśli obrażenia i wymagają pomocy medycznej, jednak opóźnienie w jej wdrożeniu nie zagraża ich życiu. Ich właściwe leczenie powinno rozpocząć się najpóźniej w pierwszej dobie od zdarzenia.

Zielona – są to pacjenci, którzy przeżyją, niezależnie od rodzaju udzielonej pomocy.

Czarna – pacjenci prawdopodobnie nie do uratowania w danej sytuacji.

Ciężej ranni pacjenci zostali przekazani do dalszego leczenia.

Na szczęście, tym razem, dzięki wiedzy i zaangażowaniu całego zespołu wszystkich pacjentów udało się uratować.

W imieniu Dyrekcji Szpitala serdecznie dziękuję całemu personelowi Szpitala za zaangażowanie, zarówno w pierwszy, jak i drugi dzień ćwiczeń. Wiemy, że w sytuacji zagrożenia będziecie Państwo umieli prawidłowo zareagować i zadbać nie tylko o bezpieczeństwo własne, ale i naszych Pacjentów.

 

Galeria zdjęć:

« wróć
następny

Informacje publiczne