A A A

Sponsorowanie przez Firmę ROCHE POLSKA Sp. z o.o.

 

Informujemy, że dzięki sponsorowaniu przez Firmę ROCHE POLSKA Sp. z o.o. dla naszej Placówki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, zostało umożliwione uzupełnienie wyposażenia medycznego o łącznej wartości 10.000 PLN (slownie: dziesięć tysięcy złotych).

Informacje publiczne