A A A

Aktualności Klinik i Zakładów

Monitoring neurofizjologiczny w operacjach kręgosłupa

 

W trakcie zabiegów głównie chirurgicznej korekcji skrzywienia bocznego kręgosłupa prowadzonych w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora. Degi w Poznaniu coraz częściej zwiększenie bezpieczeństwa chorego możliwe jest dzięki przeprowadzanemu śródoperacyjnie monitoringowi neurofizjologicznemu. Procedura ta obejmuje weryfikację przewodnictwa impulsów nerwowych w rdzeniu kręgowym oraz korzeniach rdzeniowych z wykorzystaniem impulsów stymulujących elektrycznych lub pola magnetycznego. Więcej czytaj 

 

Informacje publiczne